11 lutego przypada 40. rocznica śmierci pierwszego proboszcza naszej parafii i budowniczego kościoła – ks. prałata Henryka Arczewskiego. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.

Zachęcamy do udziału w Mszy św. w intencji śp. ks. Henryka, która zostanie odprawiona 11 lutego (sobota) o godz. 6.00

Rocznica śmierci ks. Arczewskiego to okazja do przypomnienia jego wyjątkowej osobowości i bogatego wkładu w historię naszej parafii.

Życiorys

Urodził się 18 lipca 1914 r. w Kupieninie koło Dąbrowy Tarnowskiej, w rodzinie chłopskiej Stanisława Babiarza i Zofii z domu Zawada. Ukończył Gimnazjum im. K. Brodzińskiego w Tarnowie (1934 r.). Następnie studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1939 r.

Od 1 sierpnia 1939 r. był wikariuszem w Pilźnie, od 30 grudnia 1941 r. wikariuszem w tarnowskiej Katedrze, a od 1 września 1945 r. prefektem w tarnowskim Seminarium Duchownym. Biskup Jan Stepa zachęcał go do podjęcia studiów, pracy naukowej, ale ks. Arczewski wybrał duszpasterstwo.

Do Mielca został skierowany 6 września 1946 r. z misją utworzenia nowej parafii na osiedlu fabrycznym. Po miesiącu doprowadził do zakończenia i poświęcenia prowizorycznego kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, budowanego w latach 1945-1946. Dnia 8 maja 1947 r. został mianowany pierwszym proboszczem nowo utworzonej parafii.

Swoją charyzmą, ofiarną posługą kapłańską, wielokierunkową pracą duszpasterską, wrażliwością na ludzką biedę, kłopoty i cierpienia oraz nieugiętą postawą wobec ówczesnych władz komunistycznych, wrogo nastawionych do Kościoła Katolickiego, zdobył sobie w środowisku niekwestionowany autorytet, a z czasem także uznanie władz miasta i powiatu.

W latach 1964-1970 doprowadził do wybudowania plebanii, a w latach 1974-1977 – domu katechetycznego i nowej świątyni. Dnia 5 sierpnia 1978 r. zrezygnował z funkcji proboszcza ze względu na nasilającą się chorobę i odtąd rezydował w parafii. Zmarł 11 lutego 1983 r. w Mielcu. Spoczywa w grobowcu kapłanów na mieleckim cmentarzu komunalnym.

W 1990 r. ulica (część ul. Fredry), biegnąca obok kościoła parafialnego otrzymała za patrona ks. Henryka Arczewskiego. W ramach uroczystości 50-lecia parafii, zorganizowanych w maju 1997 r., biskup tarnowski Wiktor Skworc odsłonił i poświęcił tablicę upamiętniającą życie i dzieło ks. Arczewskiego.

Ks. Henryk Arczewski za swoją wierną kapłańską posługę został wyróżniony m.in.: EC (Expositorium Canonicale), RM (Rochetto et Mantoletto) i tytułem Kapelana Honorowego Ojca Świętego (prałatem).

!

Ks. prałat Henryk Arczewski w czasie uroczystości wmurowania kamienia węgielnego

!

Ks. prałat Henryk Arczewski w czasie uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego – 1974 r.

Tłumy na pogrzebie ks. Arczewskiego – 1983 r.

drukuj