WIADOMOŚCI

110 of 1377 items

REKOLEKCJE DLA BIERZMOWANYCH

by admin

„Panie przybyliśmy nie tyko walizką pełną ubrań, ale także z bagażem naszych młodych serc, aby to wszystko Ci oddać”. Nasze tegoroczne Rekolekcje dla Bierzmowanych rozpoczęliśmy w piątkowe popołudnie wspólną drogą do malowniczej miejscowości Piwniczna Zdrój do Domu Rekolekcyjno – Misyjnego SMA. Już ten czas spędzony w autokarze pozwolił nam zakosztować tego co miało się wydarzyć, […]

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA XI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

by admin

Rozważanie do Ewangelii na XI niedzielę zwykłą 16 czerwca 2024 r.                         Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem […]

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA X NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

by admin

Rozważanie do Ewangelii na X niedzielę zwykłą 9 czerwca 2024 r. Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów». A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma […]

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA IX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

by admin

Rozważanie do Ewangelii na IX niedzielę zwykłą 2 czerwca 2024 r.                         Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?» On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy […]

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

by admin

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN” Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży […]

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA NIEDZIELĘ TRÓJCY ŚWIĘTEJ

by admin

Rozważanie do Ewangelii na uroczystość Trójcy Przenajświętszej 26 maja 2024 r. Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc […]

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA NIEDZIELĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

by admin

Rozważanie do Ewangelii na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 19 maja 2024 r.                         Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz […]

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

by admin

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci […]

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

by admin

Rozważanie do Ewangelii na uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 12 maja 2024 r.             Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą […]

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA NIEDZIELĘ DOBREGO PASTERZA

by admin

Rozważanie do Ewangelii na IV Niedzielę Wielkanocną 21 kwietnia 2024 r. Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest […]