W sobotę, 17 grudnia, rodzice dzieci przygotowujących się do I Komunii św. wzięli udział w Spotkaniu Ewangelizacyjnym, które przebiegło po hasłem: „Jezus w moim życiu”. Odbyło się ono w auli budynku Auxilium. Pomysłodawcą wydarzenia był ks. proboszcz Ryszard Biernat a organizatorem Parafialna Szkoła Ewangelizacyjna (PSE).

Czas ewangelizacyjno-modlitewny wypełniony był świadectwami PSE, śpiewem i krótką katechezą, wygłoszoną przez Księdza Proboszcza. „To spotkanie było formą ukoronowania jesiennych katechez, które prowadziłem dla rodziców dzieci klas trzecich. Było ono przepełnione serdecznością i żywą modlitwą. Członkowie Parafialnej Szkoły Ewangelizacyjnej pięknie opowiadali o swoim nawróceniu i relacji z Bogiem. Nie zabrakło też przerwy na kawę i ciastko. Bardzo się cieszę, że to nasze parafialne wydarzenie ewangelizacyjne zgromadziło prawie 100 osób” – podkreśla ks. Biernat.

drukuj