O godz. 24.00, od kolędy „Wśród nocnej ciszy”, rozpoczęła się w naszym kościele uroczysta Pasterka. Przewodniczył jej ks. proboszcz dr Ryszard Biernat. Gdy ks. Damian Kurek proklamował Ewangelię, po słowach „Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie”, główny celebrans udał się do szopki, przygotowanej w nawie bocznej, gdzie w żłóbku na sianku złożył figurkę Dzieciątka Jezus.

W kazaniu Ksiądz Proboszcz dodał nam otuchy, że Pan Przychodzi do każdego z nas. „Nie przyszliśmy tutaj, aby zachwycać się kolorowymi światełkami na choinkach, jak robią to ludzie bez Jezusa w życiu. Przyszliśmy, aby nigdy już w naszym życiu nie było nocy czarnej jak noc, takiej, która nigdy się nie kończy, ale abyśmy potrafili jakąkolwiek noc, która pojawi się w naszym życiu, rozkurzyć na cztery strony świata światłem Boga – Jezusa, który dzisiaj po raz kolejny może stać się Panem naszego życia tzn. ważniejszym ode mnie samego. Życzę Wam, aby Jezus na nowo narodził się w waszych sercach” – mówił.

Wraz z ks. Proboszczem Pasterkę koncelebrowali kapłani pracujący w naszej parafii. O muzyczną oprawę liturgii zadbała schola młodzieżowa.

Mszę św. o północy poprzedził śpiew Akatystu, starożytnej pieśni ku czci Bogurodzicy.

drukuj