31 grudnia, uroczystymi Mszami św. o godz. 15.00 i 17.00 zakończyliśmy mijający rok 2021. Modlitwę piprowadził ks. prałat dr Ryszard Biernat. Na przewodnika swojego kazania wybrał bł. Carlo Acutisa, włoskiego chłopca, który umarł w 2006 r. w wieku zaledwie 15 lat na agresywną białaczkę. Wskazując na niego Ksiądz Proboszcz zaproponował program na nowy rok 2022: „Zabierzmy w ten nowy rok plecak na drogę do świętości – jak mówił bł. Carlo – w którym to plecaku zawsze były: codzienna Msza św. i Komunia św.; różaniec; fragment Ewangelii; chwila adoracji Pana Jezusa; cotygodniowa spowiedź święta; gotowość odmówienia sobie czegoś przyjemnego w ofierze dla innych. Dobrze jest o tym pomyśleć, zanim z naszych ust popłyną puste i czasem bez znaczenia życzenia noworoczne” – zachęcał.

Na zakończenie Eucharystii odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu.

PARAFIA W LICZBACH ROK 2021:

  • CHRZTY ŚW.– 184 dzieci
  • I KOMUNIA ŚW.– 200 dzieci
  • BIERZMOWANIE– 155 osób
  • ŚLUBY– 53 pary
  • POGRZEBY– 396 osób
  • NOWE CZŁONKINIE DZIEWCZĘCEJ SŁUŻBY MARYJNEJ– 11 dziewcząt
  • ROZDANA KOMUNIA ŚW. – 260 tys.
  • CHORZY ODWIEDZANI W I PIĄTKI MIESIĄCA– 234 osoby
  • APOSTAZJA– 4 osoby

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM PARAFIANOM I DARCZYŃCOM ZA MODLITWĘ ORAZ WSZELKIE WYRAZY ŻYCZLIWOŚCI I OKAZYWANĄ POMOC. BÓG ZAPŁAĆ!

drukuj