Jak każdego roku także i w tym w naszej parafii uczestniczyliśmy w Kolędzie Misyjnej. Poprzez tę inicjatywę chcemy na nowo pokazać obraz kolędnika misyjnego, który nie tylko robi coś dla innych, w tym przypadku dla dzieci w krajach misyjnych, ale współpracuje również z innymi w swojej parafii, tworząc wspólnotę opartą na miłości wyrażającej się w konkretnym działaniu i słuchaniu siebie nawzajem. Ta miłość ma swoje źródło w człowieczeństwie Jezusa i w Eucharystii. Dlatego kolędnik misyjny z jednej strony robi coś dla innych bezinteresownie jak miłosierny Samarytanin, z drugiej zaś buduje parafialną wspólnotę, w której doświadcza się komunii w różnorodności darów i charyzmatów. Zespolenie tych dwóch elementów pozwoliło ks. Janowi Czubie budować pokój na ziemi kongijskiej. To on właśnie ma stać się wzorem do naśladowania dla dzieci w diecezji tarnowskiej, które włączą się w tegoroczną kolędę misyjną.

W tegorocznej scence pojawią się postacie związane z osobą i posługą ks. Jana Czuby. Są to „anioł” symbolizujący świętość jego życia i „dwoje Afrykańczyków”, reprezentujących miejsce jego pracy misyjnej. Jednak pod sztandarem kolędników misyjnych chcemy zgromadzić dzieci należące do różnych grup w parafii, dlatego bohaterami krótkiej inscenizacji będą także dzieci należące do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, Liturgicznej Służby Ołtarza czy Dziewczęcej Służby Maryjnej, które wystąpią w swoich strojach.

Ofiarodawcy tegorocznej kolędy misyjnej będą mogli wesprzeć m.in. szpital w Bagandou, szkołę dla dzieci głuchoniemych w Bertua, placówkę dla dzieci z niepełnosprawnością w Kazachstanie, a także szkoły i świetlice parafialne w Kongu, Republice Środkowoafrykańskiej, Tanzanii i Boliwii. Z zebranych funduszy sfinansowane zostanie ponadto dożywianie dzieci, budowa i wyposażenie sal lekcyjnych, utrzymanie nauczycieli i formacja katechistów w placówkach prowadzonych przez tarnowskich misjonarzy. Ponadto wszyscy będą mogli wesprzeć ogólnopolski cel Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, jakim jest pomoc dzieciom w Kolumbii.

Fot. Ks. M.I.

drukuj