Rozważanie do Ewangelii na 4 Niedzielę Adwentu

24 grudnia 2023r.


 

                                   „Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Wtedy odszedł od Niej Anioł. (Łk 1, 26-38)


Stawienie się w obecności Bożej: Uświadom sobie, że stajesz przed Panem, że będziesz z Nim rozmawiał i słuchał tego, co On ma Ci do powiedzenia. Otwórz się na działanie Ducha Świętego. Proś, aby On pomógł Ci przeżyć to spotkanie jak najowocniej, w możliwie największym otwarciu na Słowo Boże.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proś Boga, Pana naszego, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu (św. Ignacy Loyola, ĆD nr 46).

Prośba o owoc tej modlitwy: o bycie zwiastunem Dobrej Nowiny dla innych.

Obraz do modlitwy: spróbuj wyobrazić sobie rozmowę Anioła z Maryją. I siebie także odnajdź w tej scenie. 

            Bóg jest „miłośnikiem dialogu” – lubi komunikować się z nami. Początkiem dialogu jest relacja pomiędzy osobami i pewna gotowość na to, aby „dać się zaskoczyć”. Kiedy bowiem jest się zbyt pewnym swoich racji i przekonań, serce się zamyka i nie jest zdolne, aby słuchać drugiego.

            Pomyśl o tym jak wygląda Twój dialog z Bogiem? Jak się komunikujecie? Jak słuchasz i jak mówisz?

            Masz gotowość do słuchania? I do odpowiadania? A do pytania Pana Boga o to, jak On widzi Twoje życie, Twoje decyzje, które podejmujesz?

 

  • Niezwykła Obietnica.

 

            Anioł stawia sprawę jasno… nie obiecuje „gruszek na wierzbie”, ani łatwego
i prostego życia.

            Mówi, że Syn Maryi będzie nazwany Synem Najwyższego. Nie ma to jednak nic wspólnego z naszym światowym myśleniem o wielkości. Pomyśl o tym w kontekście swojej codzienności, i swojego przeżywania wiary? Czy nie budzi się w Tobie takie myślenie, że pójście za Jezusem powinno być pasmem sukcesów, przyjemności,
i zwycięstw? Czy masz w swoim życiu zgodę na walkę duchową, ofiarę, zmaganie? Moment „zmieszania się i rozważania”, o którym pisze Ewangelista, może warto czytać, jako moment zmagania się i wolnej odpowiedzi Maryi na propozycję anioła.

            I jeszcze – czy już wiesz jaką Obietnicę Bóg ma dla Ciebie?

            To może także dobry czas, aby pomyśleć nad swoim uczestnictwem
w Eucharystii – czy pod prostymi znakami chleba i wina, widzę rzeczywistość Niewidzialną, Boga, który jest zawsze większy, ale lubi się „chować”…

            Bóg się ofiarowuje na ołtarzu – zgodnie ze swoją obietnicą, bo jest Bogiem wiernym…

            Czy przebijasz się przez zewnętrzną warstwę znaków, tak jak Maryja przebiła się przez słowa Anioła i wzięła obietnicę ze wszystkimi jej konsekwencjami?

            Czy wierzysz Słowu Boga – tak jak Maryja….?

            Może pomocą w tej refleksji niech będzie nie tylko dzisiejsza Ewangelia, ale też perspektywa wigilijnego wieczoru, adorowanie Małego Jezusa w żłóbku, patrzenie na Boga, który stał się Dzieckiem, a JEST SYNEM NAJWYŻSZEGO.

            Zachęcam Cię, na zakończenie tej modlitwy, do szczerej rozmowy z Panem, do oddania Mu tego wszystkiego, co udało Ci się dzięki Jego łasce zobaczyć, w czasie tej modlitwy. Zwróć uwagę, aby ta rozmowa miała związek z Twoimi refleksjami na medytacji. Pomyśl także o tym, co ta modlitwa zmieni w Twoim życiu? Warto wciąż przypominać sobie, że spotkania z Jezusem na modlitwie mają prowadzić do realnych zmian w życiu, do nawrócenia. Jezus w Tajemnicy Narodzenia jest już tak blisko – jak chcesz Go przyjąć?

Swoje spotkanie z Panem zakończ modlitwą:

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.

Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.

Krwi Chrystusowa, napój mnie.

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.

Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie.

O, dobry Jezu, wysłuchaj mnie.

W ranach swoich, ukryj mnie.

Nie dozwól mi odłączyć się od Ciebie.

Od wroga złośliwego, obroń mnie.

W godzinę śmierci mojej wezwij mnie.

I każ mi przyjść do Siebie,

Abym ze Świętymi Twymi chwalił Cię

Na wieki wieków. Amen.

            Zachęcam Cię także, abyś zanotował chociaż kilka myśli z tej modlitw, niech pozostanie po niej jakiś materialny ślad, niech te notatki stanowią Twój duchowy dzienniczek. Tak, abyś mógł wrócić do tego, co stało się Twoim doświadczeniem
w spotkaniach z Jezusem.

Anna wynagrodzicielka

drukuj