W każdej minucie, gdzieś na świecie dokonuje się z woli Boga cud poczęcia człowieka. Naszą świadomość szokuje jednak przeświadczenie, że wiele poczętych dzieci nie doczeka swoich narodzin, że dzieci te w ramach okrutnego programu aborcyjnego zostaną zgładzone.

Niestety codziennie tysiące lękliwych matek waha się czy urodzić dziecko, które się w nich rozwija. Niektóre z nich już się zdecydowały, by pójść na tak zwany “zabieg“, żeby zadać śmierć. Jak temu zapobiec? Jak je odwieźć od strasznej decyzji?

Zaadoptuj duchowo to bezbronne, zagrożone dziecko
i w ten sposób ocal mu życie!

Wszyscy, którzy zdecydują się na podjęcie duchowej adopcji będą mogli w formie uroczystej złożyć przyrzeczenia dnia 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego na Mszy św. o godz. 8.00.

Deklaracje duchowej adopcji znajdują się w kościele na stolikach.

Już teraz bardzo serdecznie dziękujemy, tym wszystkim, którzy odpowiedzą na nasz apel i zaangażują się w to dzieło przez codzienną, wytrwałą modlitwę, by wspierać poczęte nowe życie. Bóg zapłać!

drukuj