W dniach 2-3 lipca przeżywaliśmy w naszej parafii peregrynację Obrazu Matki Bożej Robotników „Solidarności” oraz relikwii błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki i repliki Krzyża z Nowej Huty. Uroczystości rozpoczęły się w piątkowy wieczór, a zakończyły w sobotę popołudniu. Wielu parafian przychodziło w tym czasie do świątyni na osobistą modlitwę.


Historia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej Patronki Solidarności i Robotników

W 1984 roku artysta malarz Artur Chaciej z Podlasia namalował obraz Jasnogórskiej Maryi Panny na tle, który stanowi biało czerwona flaga upamiętniająca zrywy robotnicze: Poznań 1956; Gdańsk 1970; Radom 1976; Gdańsk 1980 oraz stan wojenny – 13 grudnia 1981. Obraz wykonano w trzech kopiach o różnej wielkości. Najmniejszy z nich otrzymał Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko – kapelan Solidarności.

Krzyż nowohucki 

Znajduje się na osiedlu Teatralnym. Przez wiele lat był jednym z najbardziej rozpoznawanych symboli Nowej Huty. Stanął na tym miejscu w 1957 roku, gdzie miał być zbudowany pierwszy kościół dla nowej przemysłowej dzielnicy miasta Krakowa – Nowej Huty miasta bez Boga. Komunistyczne władze nie dotrzymały wcześniej zawartej umowy, co do miejsca budowy kościoła. Cofnięto pozwolenie, a krzyż kazano usunąć. I tu zaczęła się walka o krzyż. Kiedy przyjechały koparki, aby usunąć krzyż i rozpocząć wykopy pod inną budowę, ludzie wyszli na ulicę i rozpoczęły się rozruchy a tym samym walka między milicją i mieszkańcami. Dzięki zdecydowanej postawie mieszkańców krzyż pozostał na swoim miejscu, a szkołę wybudowano nieco dalej. Do budowy kościoła doszło 10 lat później w 1967 roku. Wielką rolę w tych staraniach odegrał ówczesny biskup krakowski – Kardynał Karol Wojtyła.

Relikwie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – patrona ludzi pracy

Został on skierowany przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego do posługi duszpasterskiej, na prośbę strajkujących robotników w Hucie Warszawa, a później dla całego ruchu robotniczego. Ks. Jerzy nawoływał do miłości, sprawiedliwości i solidarności. W jednym ze swoich kazań wskazywał, iż Solidarność jest nadzieją dla milionów Polaków, której nie można utracić. Niewygodny dla władz komunistycznych, ustroju i ludzi walczących z Kościołem, śledzony, wielokrotnie przesłuchiwany, został bestialsko zamęczony. Zginął 19 października 1984 roku w drodze powrotnej z Mszy św. za Ojczyznę.

AKT ZAWIERZENIA MATCE SOLIDARNEJ MIŁOŚCI

Do Ciebie Matko i Twego Syna Jezusa Chrystusa dziś przychodzimy z pokorą, by podziękować za wiarę naszych ojców i naszą. Matko Kościoła, Ty czuwasz nad nami i wspierasz na różnych drogach życia Ewangelią i Słowem Boga. Przynosimy młodych pragnących założyć rodzinę, którym świat ukazuje egoistyczną miłość cielesną i życie bez szacunku do siebie. Matko wspieraj tych, co według prawa Bożego pragną budować szczęście przyszłej rodziny. Matko Tobie zawierzamy nasze rodziny, dotknięte różnymi słabościami i problemami. Uzdrów w nich miłość i naucz jak być za siebie odpowiedzialnym. Polecamy Ci Maryjo wszystkich ludzi pracy, aby czerpali z niej radość, satysfakcję i spełnienie. Niech cieszą się dobrobytem i błogosławieństwem Syna Twego i Twoim. Niech wszyscy Ci, co pracę stracili lub jej poszukują osiągną swój cel za Twoim matczynym pośrednictwem. Matko Solidarnej Miłości spoglądająca na nas z tego wizerunku, racz wysłuchać wołania serca naszego i wstawiaj się za nami u Twego Syna. Tobie powierzamy siebie i tych, co na naszej drodze spotykamy, dziękując za wiarę, nadzieję i miłość, którymi nas obdarzasz przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

drukuj