Zbudź się, który śpisz! Nie po to cię bowiem stworzyłem, abyś pozostawał spętany w Otchłani! Powstań z martwych, albowiem Jestem życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś dziełem rąk Moich. Powstań ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na  Moje podobieństwo. Powstań, wyjdźmy stąd. Ty bowiem jesteś we Mnie, a Ja w tobie, jako jedna i niepodzielna osoba.

/ze starożytnej homilii na Świętą i Wielką Sobotę/

Kochani Parafianie!

Jezus zmartwychwstał i żyje! Jego pragnieniem jest to, aby Każda i Każdy w Was także żył – możliwie najpełniej i jak najbardziej szczęśliwie. Takie życie ma swoje źródło w Nim samym, w zażyłości z Nim, w głębokiej i prawdziwej relacji z Bogiem.

A zatem życzymy Wam otwartości na Osobę Jezusa, życzymy Wam pięknych spotkań ze Zmartwychwstałym i odwagi ogłaszania światu przez Wasze świadectwo życia, że Miłość mocniejsza jest niż śmierć, że Nadzieja, pozwala widzieć więcej niż smutek i niepewność dnia dzisiejszego, że Wiara pozwala przezwyciężyć w Jezusie każdą trudność!

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

drukuj