Wielki Piątek (7.04.) to jedyny dzień w roku, w którym Kościół katolicki wstrzymuje się od odprawiania Mszy Świętej. To dzień, w którym Kościół milczy i rozważa Mękę Pańską. W naszej parafii wielkopiątkowa celebracja rozpoczęła się o 18.00. Ksiądz Proboszcz, ubrany w czerwony ornat, wraz z kapłanami i asystą liturgiczną udał się przed ołtarz, po czym położył się krzyżem, modląc się w ciszy. Następnie odczytał modlitwę rozpoczynającą Liturgię Słowa. Po wysłuchaniu przez zgromadzonych śpiewanej Pasji kazanie wygłosił ks. Krzysztof Woźniak. W swoim rozważaniu przypomniał, że najważniejszym symbolem naszej wiary jest Krzyż Chrystusa.

W specjalnej Modlitwie Powszechnej proszono Boga w intencjach całego świata: za Kościół; papieża; wszystkie stany Kościoła; katechumenów; o jedność chrześcijan; za Żydów; niewierzących; rządzących państwami oraz za cierpiących z powodu wojny.

Najważniejszą częścią Liturii Męki Pańskiej była adoracja Krzyża. Po odsłonięciu krucyfiksu miał miejsce gest jego ucałowania. Najpierw uczynili to kapłani, następnie lektorzy i ministranci, później DSM, a na końcu Rycerze  św. Jana Pawła II.

Kolejną częścią liturgii była Komunia św. Konsekrowane Hostie pochodziły z Mszy św. Wieczerzy Pańskiej.

Liturgię zakończyła procesja do Grobu Bożego z Najświętszym Sakramentem. Adoracja trwała do północy.

drukuj