Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie». ( Mt 5, 1-12a)

Stawienie się w obecności  Bożej: Uświadom sobie, że stajesz przed Panem, że będziesz z Nim rozmawiał i słuchał tego, co On ma  ci do powiedzenia. Otwórz się na działanie Ducha Świętego. Proś, aby On pomógł Ci przeżyć to spotkanie jak najowocniej, w możliwie największym otwarciu na Słowo Boże.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proś Boga, Pana naszego, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.
(św. Ignacy Loyola, ĆD nr 46).

Proś także o owoc tej modlitwy: o życie duchem błogosławieństw.

Obraz do modlitwy: wejdź na górę, razem z Jezusem, usiądź blisko Niego, słuchaj uważnie jak wypowiada błogosławieństw. Postaraj się dobrze przyjrzeć wyrazowi Jego twarzy, co wyraża. Jak Jezus mówi? Jak brzmi Jego głos, co pokazują oczy? Trwaj spokojnie w tym obrazie.

  1. Uczyć się od Tego, który jest Błogosławieństwem.

Duchem Błogosławieństw można żyć… to nie jest jakieś wezwanie dla wybranych, najwybitniejszych jednostek w Kościele, to jest program dla każdego… program właśnie dla Ciebie. Program wymagający… ale możliwy do zrealizowania, pod jednym warunkiem – jeśli najpierw wejdziesz w zażyłą, osobistą relację z Jezusem. Jeśli On będzie dla Ciebie Osobą, z którą chcesz spędzać czas, z którą chcesz rozmawiać, której chcesz pytać, jak ten program realizować.

Dlaczego to jest warunek pierwszy? Ponieważ Jezus cały żyje błogosławieństwami… nawet więcej jest błogosławieństwem – więc u Niego można znaleźć odpowiedź na pytania o konkretne przełożenie ducha błogosławieństw na Twoje „tu i teraz” – na „dziś” – na pandemię, na strach o zdrowie, o bezpieczeństwo twoje i Twoich bliskich, na możliwość utraty pracy, na brak poczucia stabilności, na ciągłe zmiany i obostrzenia, na to co Ciebie mocno, boleśnie dotyka.

Czy masz takie doświadczenie żywej relacji z Panem Jezusem… nie urzędowej, nie niedzielnego odhaczenia Mszy Św., ale relacji prawdziwej, przyjacielskiej szczerej?

  1. Pragnienie Boga.

Pan Bóg ma tylko jedno pragnienie, abyś był człowiekiem szczęśliwym, spełnionym, pełnym pokoju i wewnętrznej równowagi. Co się w Tobie budzi, kiedy czytasz te słowa, jesteś o tym przekonany? Wierzysz w to? Czy może raczej brzmi to trochę jak mrzonka? No i jak się mają do tego błogosławieństwa – ubodzy, cisi, płaczący, łaknący sprawiedliwości… w naszym świecie te określenia nie kojarzą się w żadnym wypadku ze szczęściem. O co więc chodzi? Jak je dziś odczytać?

Zapytaj o to Jezusa w szczerej rozmowie. Proś niech On Ci podpowie co ma dla Ciebie znaczyć w dzisiejszym świecie  np. być ubogim duchem? Gdzie są Twoje bogactwa, w czym pokładasz ufność, co jest dla Ciebie najważniejsze na świecie? Posłuchaj Jezusa i tego co On ma Ci do powiedzenia. Nie śpiesz się, nie musisz znaleźć dziś odpowiedzi na pytanie o każde błogosławieństwo – wystarczy jeśli światło przyjdzie nawet co do jednego. Cierpliwie pytaj…

Zachęcam Cię, na zakończenie tej modlitwy, do szczerej rozmowy z Panem, do oddania Mu tego wszystkiego co udało Ci się dzięki Jego łasce zobaczyć. Proś o postawę o życia błogosławieństwami

Niech owocem dzisiejszej modlitwy będzie wybór jednego Jezusowego błogosławieństwa i konkretne życie nim przez cały nadchodzący tydzień.

Zakończ to spotkanie  spokojnym przeczytanie jeszcze raz tekstu Błogosławieństw z dzisiejszej Ewangelii.

Zachęcam Cię także, abyś zanotował chociaż kilka myśli z tej modlitw,  niech pozostanie po niej jakiś materialny ślad, niech te notatki stanowią Twój duchowy dzienniczek.

Anna, wynagrodzicielka 

drukuj