Kiedyś powszechny był zwyczaj codziennego odmawiania Różańca w rodzinie. Jak dobroczynne owoce przyniosłaby ta praktyka także dzisiaj! Maryjny Różaniec oddala niebezpieczeństwa rozpadu rodziny, jest niezawodną więzią jedności i pokoju.

Jan Paweł II

Zapraszamy
na październikowe Nabożeństwa Różańcowe
całe rodziny naszej parafii!

Niech Modlitwa Różańcowa będzie w tym roku błaganiem Miłosiernego Boga, przez wstawiennictwo Maryi, aby ustała pandemia koronawirus w Polsce i na świecie.

Odmówienie jednej części różańca trwa około 25 minut, to tak niewiele…. Od Boga otrzymujemy każdego dnia 1440 minut!

Nabożeństwa Różańcowe w naszym kościele:

  • od poniedziałku do soboty o 17:30,
  • w niedzielę po Mszy św. o 17:00,
  • dla dzieci od poniedziałku do piątku o 16:30.

Papież Franciszek podkreśla, że modlitwa różańcowa otwiera nas na Pana Boga, pomaga przezwyciężyć egoizm i wnosi pokój w serca, w rodziny, w społeczeństwo i w świat, że to modlitwa, która wspiera nas w zmaganiach ze złem.

Zachęceni tymi świadectwami weźmy do rąk różaniec i módlmy się, powierzając Panu Bogu naszą codzienność oraz rozważajmy tajemnice z życia Chrystusa i Jego Matki.

Wydrukuj ten artykuł Wydrukuj ten artykuł

drukuj