Na tradycyjną Mszę św. Pasterską, do naszej świątyni przybyły tłumy wiernych. Przed Rozpoczęciem Eucharystii Ksiądz Proboszcz udał się w procesji liturgicznej do szopki, przygotowanej w nawie bocznej, gdzie w żłóbku, na sianku złożył figurkę Dzieciątka Jezus. W homilii, którą wygłosił, nawiązał do słów Ewangelii św. Łukasza o Narodzeniu Syna Bożego oraz zachęcił słuchaczy do otwarcia serc dla przychodzącego Zbawiciela Świata – Jezusa Chrystusa. Na końcu Mszy św. Ksiądz Proboszcz złożył wszystkim głębokie życzenia. Mszę św. koncelebrował Ksiądz Prałat Kazimierz Czesak oraz Księża Wikariusze. O muzyczną oprawę liturgii zadbał chór parafialny pod batutą p. organisty Stanisława Tulika.

MODLITWA ŚW. JANA XXIII DO ODMAWIANIA PRZY ŻŁÓBKU

„O słodkie Dziecię z Betlejem”

O słodkie Dziecię z Betlejem,
spraw, abyśmy całą naszą duszą
wniknęli w tajemnicę Narodzenia

Udziel sercom ludzkim tego pokoju,
którego czasami tak zapalczywie szukają,
a który przecież tylko Ty możesz im dać.

Pomóż nam lepiej Cię poznawać,
i żyć po bratersku, jak dzieci jednego Ojca

Ukaż Twoje piękno,
Twą świętość i czystość.

Wzbudź w naszych sercach
miłość i wdzięczność za Twoją nieskończoną dobroć.
Zjednocz nas wszystkich w miłosiernej miłości
i obdarz nas Twoim niebieskim pokojem.

Amen

drukuj