Wspólnota Miłosierdzia działa w naszej parafii już kilka miesięcy. Została założona przez Księdza Proboszcza w czerwcu br., czyli niedługo po rozpoczęciu całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu (więcej na ten temat w kolejnym numerze Ikony). Wspólnota liczy kilkanaście osób, głownie kobiet, które regularnie gromadzą się w Kaplicy Adoracji, by czuwać przy Chrystusie wystawionym w monstrancji oraz modlić się koronką do Bożego Miłosierdzia o 15.00.

W środę 20 listopada o godz. 19.00 członkowie Wspólnoty uczestniczyli w spotkaniu formacyjno-modlitewnym, które poprowadził ks. Bogusław Połeć. Rozpoczęło się ono od modlitwy i odczytania fragmentu z Pisma Świętego o spotkaniu Jezusa z uczniami podążającymi do Emaus. – To wydarzenie jest nam bardzo bliskie, bo my również jesteśmy w drodze, idziemy przecież drogą wiary. Na tej drodze spotykają nas zwątpienia, a nawet zniechęcenia, dlatego tak ważne jest to, byśmy potrafili rozpoznać Jezusa. On przy nas jest zawsze, tak jak był obecny przy uczniach idących do Emaus – rozpoczął rozważanie Kapłan. – Co sprawia, że czasami nie rozpoznajemy Jezusa? – pytał Duchowny. Na zadane pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy spotkania. Chętnie zabierali głos i dzielili się swoimi przemyśleniami. W dalszej części spotkania Ksiądz Proboszcz zwrócił uwagę na rolę adoracji w nawiązywaniu relacji z Jezusem. – W czasie adoracji, minuta po minucie rozpoznajemy Jezusa. On staje wtedy na naszej drodze, dlatego przychodźcie często do Jezusa i przyprowadzajcie do Niego innych, bo w tym przejawia się nasza troska wobec tych, którzy miłosierdzia potrzebują – zaapelował.

W ostatniej części spotkania, Kapłan odniósł się do najnowszej książki ks. kard. Roberta Saraha pt. „Wieczór się zbliża i dzień się już nachylił”. – Książka ta nawiązuje do biblijnego wydarzenia o którym mówimy. Daje dużo do myślenia. Przeczytamy w niej o tym, co dzisiaj dzieje się w Kościele. Dowiemy się też, dlaczego tak ważna i potrzebna jest adoracja: „Utrata zmysłu Boga jest źródłem wszystkich kryzysów. Adoracja, to akt miłości, uwielbienia pełnego szacunku, synowskiego zawierzenia i pokory wobec majestatu i świętości Boga, które budzą grozę” – zauważył.

Spotkanie zakończono wspólną modlitwą, po czym Ksiądz Proboszcz udzielił zebranym błogosławieństwa.

drukuj