Trzeci dzień pielgrzymowania pątnicy z grup tworzących część A PPT rozpoczęli od marszu na miejsce celebry, którym był park w Nowym Brzesku. Niektórzy musieli przejść nawet 5 kilometrów.  Msza św. w Nowym Brzesku sprawowana była o godz. 7:30. Po niej krótkie śniadanie i wymarsz w kierunku Proszowic. Tym bardziej dziarski, że dyrektor pielgrzymki ks. Zbigniew Szostak zapowiedział, że otrzymał informację od proboszcz proszowickiego, że całe miasto czeka na pielgrzymów. Mieszkańcy każdej niemal ulicy będą ich podejmować w swoich domach. Posileni z Proszowic pielgrzymi poszli przez Makocice, Imbramowice do Radziemic, która to miejscowość była końcem trzeciego etapu. Razem pielgrzymi tej części mieli do pokonania ok. 30 km. Nocują m.in. w Gruszowie, Kaczowicach, Przemęczankach, Pałecznicy, Dodowie i Błogocicach.

Dla pielgrzymów części B dzień zaczął się w Nowym Brzesku, skąd przez Kościelec i Górkę Stogniowską udali się do Proszowic, do Parku Miejskiego, gdzie uczestniczyli w Eucharystii o godz. 10:30. Po niej mieli postój obiadowy, który ostatnia opuściła grupa 24, która gościła się na postoju o godzinę dłużej niż inne grupy. Przez Makocice, Szczytniki, Kowary, Błogocice, Łętkowice pielgrzymi dotarli wieczorem do Zielenic. Pokonali dziś średnio 28 kilometrów. Na noclegi udali się, poza Zielenicami, do Łętkowic, Janikowic, Prandocina, Obrażejowic i Smoniowic.

W czwartym dniu pielgrzymowania część A idzie z Radziemic do Miechowa, około 27 kilometrów. Część B z Zielenic zmierza do Charsznicy pokonując tego dnia średnio 25 km.

Grzegorz Brożek GN

drukuj