Zapraszamy do naszego kościoła na Koncert Muzyki Sakralnej „Ad gloriam Dei” w wykonaniu Chóru Modus Vivendi z Mielca pod batutą Magdaleny Wrażeń oraz organisty Michała Wolana.

27 czerwca godz. 19.45 
(wstęp wolny)

Będzie to koncert wyrażający wdzięczność Bogu i ludziom za odnowienie naszych organów. W programie m.in.  Msza Karola Studzińskiego, utwory C. Francka, H.J. Botora.


CHÓR MODUS VIVENDI – nowo powstały mielecki chór założony z inicjatywy Magdaleny Wrażeń, dyplomantki chóralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie. Złożony z ponad czterdziestu doświadczonych pasjonatów śpiewu. W skład zespołu wchodzą w większości uczniowie  I i II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, studenci, jak i chórzyści chóru Akord ZNP i SCK w Mielcu.

MAGDALENA WRAŻEŃ – DYRYGENT – studentka II roku studiów magisterskich Akademii Muzycznej w Krakowie, specjalność prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych oraz nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych. Swoje umiejętności dyrygenckie kształci u dr. hab. Włodzimierza Siedlika. Ukończyła studia na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w klasie prof. dra hab. Stanisława Krawczyńskiego. Swój dyplom studiów I stopnia przygotowywała w Filharmonii Podkarpackiej, prowadząc prawykonania kilku kolęd Teresy Frączkiewicz-Kirkov. Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Mielcu w klasie fortepianu mgr. Jana Lubienieckiego. Od wielu lat jest akompaniatorem, a także asystentem chóru Przemienienie w Cmolasie. Była chórzystką Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Brała udział w kursach wokalno-dyrygenckich prowadzonych przez Agnieszkę Franków-Żelazny, Krzysztofa Szydzisza, Jadwigę Gałęskę-Tritt, Janusza Niziołka, Inessę Bodyako (Białoruś) i Matthiasa Beckerta (Niemcy). Od 2006r. śpiewa w chórze Górecki Chamber Choir, który okazjonalnie współpracuje z Chórem Polskiego Radia. Występowała z nimi w Warszawie, Szczecinie, Siedlcach, Krakowie, Bielsko-Białej, Krynicy-Zdroju, Łodzi oraz Barcelonie, wykonując dzieła wokalno-instrumentalne m.in. Msza F-dur  księcia Józefa M.K.Poniatowskiego oraz prawykonania: Symfonia Chrztu  Pawła Sydora oraz Symfonia Niepodległości  Sebastiana Perłowskiego. Koncertowała z chórem z Akademii Muzycznej w Osijeku (Chorwacja) oraz Narodowej Filharmonii w Mińsku (Białoruś).

MICHAŁ WOLAN – ORGANY – ukończył Szkołę Muzyczną II st. w Rzeszowie w klasie organów dr. Tomasza Zająca. Obecnie jest studentem III roku Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie organów prof. Mirosławy Semeniuk- Podrazy. Jest także członkiem dwóch chórów: Strzyżowskiego Chóru Kameralnego oraz Podkarpackiego Chóru Męskiego pod dyrekcją prof. Grzegorza Oliwy. Współpracuje także jako akompaniator ze Strzyżowskim Chórem Kameralnym podczas różnych świat, uroczystości i festiwali. W swoim dorobku ma również występy z orkiestrą Filharmonii Podkarpackiej.

drukuj