12. ROCZNICA ŚMIERCI KS. BIAŁOBOKA

by mg

Dnia 2 czerwca przypada 12. rocznica śmierci długoletniego proboszcza naszej parafii  – ks. prałata dr. Jana Białoboka. Z tej racji warto przypomnieć sylwetkę tego kapłana i jego duszpasterskie dokonania.

ks. Jan Białobok

Ksiądz Jan urodził się 15 lipca 1927 r. w Szymbarku k. Gorlic. Dzieciństwo i młodość spędził w Sękowej. W rodzinie otrzymał staranne wychowywanie religijne i patriotyczne. Po ukończeniu szkoły średniej im. Bp. Marcina w Gorlicach wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bp. Jana Stepy 4 maja 1952 r.

Pierwszym zadaniem, jakie otrzymał, była posługa wikariusza w parafii Brzeziny k. Ropczyc. Po dwóch latach został w roku 1954 skierowany na studia doktoranckie z prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL.

W latach 1957-59 był kapelanem i sekretarzem bp. Jana Stepy, biskupa tarnowskiego. Następnie został kierownikiem Archiwum Diecezjalnego. Pełnił jednocześnie obowiązki obrońcy węzła małżeńskiego, potem sędziego, wreszcie rzecznika sprawiedliwości w Sądzie Diecezjalnym w Tarnowie. W roku 1960 uzyskał doktorat z prawa kanonicznego. W tym okresie zajmował się także diecezjalnym duszpasterstwem dobroczynnym oraz trzeźwościowym.

Dnia 13 października 1963 r. bp Jerzy Ablewicz zlecił mu przygotowanie procesu informacyjnego w sprawie beatyfikacji i kanonizacji Karoliny Kózkówny, jako postulatorowi diecezjalnemu.

W 1970 r. został mianowany proboszczem w Lisiej Górze. W tej parafii m. in. dokonał remontu zabytkowego kościoła z XVIII wieku.

Od 1978 r. pełnił posługę proboszcza w naszej parafii. Pełnił równocześnie obowiązki dziekana dekanatu mieleckiego. W ciągu 19 lat jego proboszczowania w parafii wykonano m.in.: organy, witraże, dach miedziany na kościele, stacje Drogi Krzyżowej, konfesjonały i ławki, a także zadbano o cały wystrój kościoła. Została wybudowana nowa plebania i rozbudowany dom katechetyczny. Znaczące uroczystości w tym czasie to: nawiedzenie Mielca przez Matkę Bożą w Jej Jasnogórskim Obrazie (1983 r.) oraz nawiedzenie Figury Fatimskiej (1995 r.).

Po złożeniu urzędu proboszczowskiego w 1997 r. bp Kazimierz Górny powierzył Księdzu Prałatowi zadanie organizowania Sądu Biskupiego w Rzeszowie, powołując go na urząd wikariusza sądowego, czyli oficjała Sądu Diecezjalnego w Rzeszowie. Po osiągnięciu wieku emerytalnego powrócił do Mielca w 2003 r., gdzie jako emeryt posługiwał w konfesjonale i duszpasterstwie parafialnym.

Zmarł 2 czerwca 2007 r. po ciężkiej chorobie. Msza św. z wprowadzeniem śp. ks. Jana do kościoła parafialnego odbyła się 4 czerwca. Przewodniczył ks. inf. Wiesław Szurek. Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bp. Wiktora Skorca i bp. Kazimierza Górnego oraz licznej rzeszy kapłanów została odprawiona 5 czerwca, a następnie ciało śp. Księdza Prałata zostało złożone w grobowcu kapłańskim na cmentarzu komunalnym w Mielcu.

Ks. Jan Białobok był od 1984 r. kanonikiem honorowym Tarnowskiej Kapituły Katedralnej oraz Kapelanem Jego Świątobliwości (prałatem) od 2000 r. Dziełem jego życia było przygotowanie procesu beatyfikacyjnego bł. Karoliny Kózki, dziewicy i męczennicy. Był jej wielkim czcicielem i propagatorem kultu tej polskiej dziewczyny, nazwanej Gwiazdą Ludu. Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował ją w 1987 r. w Tarnowie. Jest ona patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Jej też poświęcił kilka książek, z których najważniejsza to krytyczna biografia zatytułowana „Błogosławiona Karolina Kózka”. Ksiądz Prałat znany był z niezwykłej kultury i wielkiego umiłowania sztuki i muzyki kościelnej.

Msza św. w intencji śp. ks. Jana Białoboka zostanie odprawiona w niedzielę 2 czerwca o 6:00
Pamiętajmy o Księdzu Prałacie w naszych modlitwach!

!Ks. Jan Białobok drugi proboszcz parafii - Kopia

!Procesja mężczyzn z nowym krzyżem misyjnym, której przewodzi ks. prałat Jan Białobok

drukuj