12 kwietnia o 20:00 odprawiliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej na ulicach naszej parafii. Trasa wiodła od kościoła, ulicami Żeromskiego, Parkową, Drużbackiej, Kredytową, Kazimierza Wielkiego do placu przy kościele, gdzie znajduje się krzyż misyjny. Modlitwie przewodniczył ks. proboszcz Bogusław Połeć. Rozważania przygotował ks. Mirosław Rabijasz, czytali je przedstawiciele poszczególnych grup duszpasterskich. Krzyż niosły różne wspólnoty parafialne, a także kapłani. Na zakończenie ks. proboszcz zwrócił się do zebranych – Nasza obecność na Drodze Krzyżowej, każde wypowiedziane słowo w przygotowanych rozważaniach, nasze ciche szepty wypowiadane tylko w obrębie serca i myśli – to wszystko było miłe naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. To był dowód naszej wdzięczności względem Jego bezgranicznej miłości do każdego z nas. Przez ponad dwa tysiące lat ludzkość rozważa i przyjmuje Bożą miłość, bo ta miłość ocala. Źródło Bożej miłości, Bożego przebaczenia i Bożego miłosierdzia nigdy się nie wyczerpuje. Niech to będzie dla nas nadzieją i mocą na każdy dzień pójścia swoją drogą krzyżową. Zawsze patrzmy na Jezusa Chrystusa! Podziękował też za obecność i pomoc w przygotowaniu nabożeństwa – Na zakończenie pragnę wszystkim podziękować za tę wspólnotę modlitwy, ks. Mirosławowi za przygotowanie rozważań, ministrantom, lektorom, scholi, DSM, panu organiście, policji, tym, którzy podchodzili do krzyża i go nieśli. Niech Dobry Bóg za to wszystko wam wynagrodzi. Radujmy się, że możemy być razem, a pośród nas jest Chrystus. Po tych słowach ks. Proboszcz udzielił zebranym błogosławieństwa.

 

drukuj