Data wpisu 8 lipca 2018

1 Item

ZAPISY NA XXXVI PIESZĄ PIELGRZYMKĘ NA JASNĄ GÓRĘ

by mg

Pielgrzymka wyruszy z Tarnowa 17 sierpnia pod hasłem: „Pełni Ducha Świętego budujemy Kościół na wzór Chrystusa”. Koszt Pielgrzymki, to 90 zł od osoby. Jeśli z domu idzie więcej osób, każda następna płaci 60 zł, a każde następne dziecko do kl. VI włącznie 20 zł. Zapisów można dokonywać w kancelarii parafialnej do 10 sierpnia. Gdyby ktoś […]