„Kim On właściwie jest. Idźcie i głoście” to hasło XXXV Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę, na którą zapisy już zaczynamy.

Pielgrzymka wyruszy 17 sierpnia i trwa 9 dni. Jest pięknym czasem „rekolekcji w drodze”, doświadczenia Boga i odkrywaniem ludzkich więzi.

Zachęcamy do wzięcia udziału w pielgrzymim trudzie połączonym z modlitwą w tak wielu intencjach. Poprzez modlitwę, śpiew, taniec możemy zbliżyć się do Boga,  bogatego w miłosierdzie.

Koszt uczestnictwa

Wynosi 90 zł od osoby. Jeśli z domu idzie więcej osób, każda następna płaci 60 zł, a każde następne dziecko (drugie dziecko z rodziny) do kl. VI włącznie 20 zł. Resztę dopłaca Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Gdyby ktoś z was – jak w poprzednich latach – chciał pokryć koszty pielgrzymki osobie z biednej rodziny – prosimy o kontakt z przewodnikiem grupy 17 – Ks. Andrzejem Bajorkiem.

Spotkanie przedpielgrzymkowe

Odbędzie się 13 sierpnia br. Rozpoczęcie o godz. 17.00 Mszą św., po niej omówienie spraw organizacyjnych w budynku Kany.

Zapisy w grupie XVII św. Rafała

Prowadzone są w kancelarii parafialnej, w godzinach otwarcia.

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyrusza z Tarnowa 17 sierpnia. Jeśli chciałbyś uczestniczyć w niej, ale nie jest to możliwe z powodu braku urlopu, stanu zdrowia czy innych okoliczności – zachęcamy, abyś został duchowym pielgrzymem.

Kim są duchowi pielgrzymi?

Duchowi pielgrzymi nie biorą udziału fizycznie w wyprawie, ale częściowo wypełniają praktyki religijne realizowane przez pątników oraz wspierają ich modlitwą. Dzięki temu między pątnikami duchowymi i pieszymi tworzy się niezwykła więź – pielgrzymi duchowi modlą się o siły i wytrwałość dla pątników, a oni odwdzięczają się poprzez niesienie ze sobą na Jasną Górę intencji modlitewnych pielgrzymów duchowych.

Jak zostać duchowym pielgrzymem w Grupie 17 św. Rafała?

To bardzo proste – wystarczy, że w terminie do 16 sierpnia wpiszesz intencję na załączniku LEGITYMACJI DUCHOWEGO PIELGRZYMA (Legitymacje można wydrukować klikając tutaj lub zabrać z kościoła) i wrzucisz do specjalnie przygotowanej skrzynki w kaplicy św. Józefa, w kościele MBNP w Mielcu. Możesz również osobiście przekazać intencję księdzu przewodnikowi.

Możliwość złożenia ofiary.

Udział w Duchowej Pielgrzymce nie wiąże się z koniecznym uiszczaniem jakichś opłat, dopuszcza jednak możliwość złożenia ofiary na cele związane z organizacją pielgrzymki. Jeżeli pragniesz z hojności serca wesprzeć ten cel złóż ofiarę wraz z zapisaną intencją do skrzynki lub przekaż księdzu przewodnikowi.

Transmisje i relacje z pielgrzymki.

Transmisje Eucharystii, audycje i relacje z trasy pątniczej można codziennie odsłuchać na antenie diecezjalnego Radia RDN Małopolska o częstotliwościach 103,6 FM.

Przebieg pielgrzymiego trudu można również śledzić poprzez oglądanie zdjęć na stronie internetowej pielgrzymki: www.pielgrzymkatarnowska.pl relacja bédzie teæ umieszczona na stronie naszej parafii: www.mbnp.mielec.pl

Kontakt z księdzem przewodnikiem.

Przewodnik grupy: ks. Andrzej Bajorek – tel. 513 480 337

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu
ul. Ks. H. Arczewskiego 1

Ponadto zapraszamy Duchowych Pielgrzymów do:
  1. Codziennego odmawiania Modlitwy Duchowego Pielgrzyma.
  2. Uczestnictwa we Mszy św. oraz przyjmowania Komunii św.
  3. Modlitwy różańcowej.
  4. Modlitwy w intencji swojej parafii, by w Roku Miłosierdzia wielu ludzi wróciło do Boga.
  5. Podjęcia jakiegoś postanowienia w dowolnej intencji.
  6. Duchowej łączności w godzinie Apelu Jasnogórskiego (21.00).

CODZIENNA MODLITWA
DUCHOWEGO PIELGRZYMOWANIA

Wszechmogący Wieczny Boże, Ty niegdyś dla ludu wędrującego przez pustynię byłeś wodzem i drogą, otaczaj opieką tych wszystkich, którzy podjęli się trudu pieszej pielgrzymki, daj im szczęśliwie dojść do Tronu Jasnogórskiej Pani i dopomóż bezpiecznie powrócić do domów.

Najlepszy nasz Ojcze, Ty przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym prowadzisz do siebie swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi, dozwól, abyśmy Ciebie szukali ponad wszystko i zawsze kroczyli w naszej ziemskiej pielgrzymce drogą Twoich przykazań. Panie nieba i ziemi, Ty nam dałeś Najświętszą Maryję Pannę jako wzór do naśladowania. Spraw, abyśmy w Nią wpatrzeni, postępowali drogą nowego życia. Amen.

Odmówić:

  • Ojcze Nasz,
  • Zdrowaś Maryjo,
  • Pod Twoją Obronę.

Wydrukuj ten artykuł Wydrukuj ten artykuł