Napisane przez mg

1120 of 1254 items

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA NIEDZIELĘ CHRZTU PAŃSKIEGO 8 STYCZNIA 2023 R.

by mg

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. […]

MISYJNE KOLĘDOWANIE [zdjęcia]

by mg

W uroczystość Objawienia Pańskiego (6.01.) dzieci ze szkół podstawowych, włączyły się w akcję Kolędników Misyjnych. Na Mszach św. o godz. 9.00, 10.30 i 12.00, odgrywając krótką scenkę, dzieliły się Dobrą Nowiną o narodzeniu Jezusa. Po występie mali kolędnicy zbierali pieniążki na cele misyjne, a w dowód wdzięczności, każdy ofiarodawca otrzymał pamiątkę – obrazek w kształcie […]

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 6 STYCZNIA 2023 R.

by mg

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i […]

PARAFIA W LICZBACH ROK 2022

by mg

PARAFIA W LICZBACH ROK 2022: CHRZTY ŚW. – 141 dzieci I KOMUNIA ŚW. – 206 dzieci BIERZMOWANIE – 231 osób ŚLUBY – 49 pary POGRZEBY – 313 osób NOWE CZŁONKINIE DZIEWCZĘCEJ SŁUŻBY MARYJNEJ – 1 dziewczynka NOWI LEKTORZY – 11 młodzieńców NOWI MINISTRANCI – 6 chłopców ROZDANA KOMUNIA ŚW. – 280 tys. CHORZY ODWIEDZANI W I PIĄTKI MIESIĄCA – 240 osób APOSTAZJA – 3 osoby […]

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 1 STYCZNIA 2023 R.

by mg

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i […]

UROCZYSTA PASTERKA [zdjęcia]

by mg

Świętowanie tajemnicy narodzenia Pańskiego rozpoczęliśmy Mszą o północy, zwaną Pasterką, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz. Pół godziny wcześniej schola młodzieżowa wykonała „Akatyst”, czyli piękny Hymn na cześć Bogurodzicy, którego historia sięga V wieku. Podczas czytania Ewangelii figurka Dzieciątka Jezus została zaniesiona do szopki, przygotowanej w nawie bocznej. W homilii Ksiądz Proboszcz zachęcał do odkrycia sensu nocy […]

ŻYCZENIA OD KAPŁANÓW

by mg

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. (J 1,14) KOCHANI PARAFIANIE I GOŚCIE! Bóg stał się człowiekiem. To jedna z najważniejszych prawd naszej chrześcijańskiej wiary. Niech czas świętowania tajemnicy obecności Boga wśród nas będzie przepełniony radością, życzliwością oraz dobrocią. […]

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 25 GRUDNIA 2022R.

by mg

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. […]

ZAPRASZAMY NA “AKATYST” [24 grudnia]

by mg

24 grudnia o 23:30 młodzież wykona w naszym kościele piękny starożytny śpiew ku czci Bogurodzicy “Akatyst”. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

POGRZEB MINISTRANTA ŚP. FRANCISZKA POLAKA

by mg

Z przykrością informujemy, że 22 grudnia br. w wieku zaledwie 12 lat zmarł śp. Franciszek Polak. Msza św. pogrzebowa odbędzie się w naszym kościele w sobotę (24 grudnia) o godz. 10.30, a następnie pochówek na cmentarzu komunalnym w Mielcu. Różaniec w kaplicy Domu Pogrzebowego Charon: piątek (23 grudnia) o 17.00 oraz w sobotę (24 grudnia) […]