Data wpisu styczeń 2024

5 Items

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA IV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

by admin

Rozważanie do Ewangelii na IV niedzielę zwykłą 28 stycznia 2024 r.                           W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego […]

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA III NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

by admin

Rozważanie do Ewangelii na III niedzielę zwykłą 21 stycznia 2024 r.                           Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»                         Przechodząc obok Jeziora […]

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA II NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

by admin

Rozważanie do Ewangelii na II niedzielę zwykłą 14 stycznia 2024 r.                                                            Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli […]

KOLĘDA MISYJNA

by admin

Jak każdego roku także i w tym w naszej parafii uczestniczyliśmy w Kolędzie Misyjnej. Poprzez tę inicjatywę chcemy na nowo pokazać obraz kolędnika misyjnego, który nie tylko robi coś dla innych, w tym przypadku dla dzieci w krajach misyjnych, ale współpracuje również z innymi w swojej parafii, tworząc wspólnotę opartą na miłości wyrażającej się w […]

Rozważanie do Ewangelii na Uroczystość Objawienia Pańskiego

by admin

Rozważanie do Ewangelii na Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2024 r.                           Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».                         Skoro to usłyszał […]