Data wpisu październik 2023

2 Items

Rozważanie do Ewangelii na XXX Niedzielę Zwykłą

by admin

Rozważanie do Ewangelii na XXX Niedzielę Zwykłą 29 października 2023r.             Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»             On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą […]

Rozważanie na XXVIII Niedzielę zwykłą

by admin

Rozważanie do Ewangelii na XXVIII Niedzielę Zwykłą 15 października 2023r.             Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.             Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie […]