Data wpisu sierpień 2023

4 Items

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA XXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 27 SIERPNIA 2023 R.

by admin

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to […]

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA XX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 20 SIERPNIA 2023 R.

by admin

​Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami». Lecz On […]

ZMARŁA ŚP. KATARZYNA RABIJASZ – MAMA KS. MIROSŁAWA

by admin

Ze smutkiem zawiadamiamy, że dnia 14 sierpnia, w wieku 77 lat, po ciężkiej chorobie odeszła do Pana śp. KATARZYNA RABIJASZ – Mama ks. Mirosława, wikariusza w naszej parafii. Pogrzeb odbędzie się w kościele parafialnym w Lewniowej we środę 16 sierpnia o godz. 14.00. Następnie ciało Zmarłej zostanie złożone na miejscowym cmentarzu. Niech odpoczywa w pokoju!

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 6 SIERPNIA 2023 R.

by admin

KJezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; […]