Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominamy dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, aby było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu.

Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty z Bogiem czas. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzących dniach. Będziemy też prosić o dobre przeżycie czasu wakacji.

MSZA ŚW. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ŚREDNICH:
PIĄTEK 23 CZERWCA g. 8.00

(ceremoniarzy, lektorów i ministrantów zapraszamy do asysty liturgicznej!)

drukuj