Data wpisu 21 maja 2023

2 Items

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 21 MAJA 2023 R.

by mg

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i […]