Data wpisu styczeń 2023

110 of 11 items

ZAKOŃCZYLIŚMY DUSZPASTERSKIE ODWIEDZINY KOLĘDOWE

by admin

W poniedziałek 30 stycznia zakończyliśmy duszpasterskie odwiedziny kolędowe Rodzin naszej parafii. Wyrażamy wdzięczność wszystkim Parafianom, którzy przyjęli nas po kolędzie, otwierając swoje serca i domy na błogosławieństwo Boże. Dziękujemy za okazaną życzliwość, gościnność i zainteresowanie sprawami parafii. Dziękujemy szczególnie tym Parafianom, którzy podejmowali nas posiłkami. Serdeczne „Bóg zapłać” za dary serca. Życzymy, aby błogosławieństwo Boże towarzyszyło waszym […]

KOLĘDOWANIE Z APOSTOLSKĄ GRUPĄ MŁODZIEŻOWĄ [zdjęcia]

by admin

W niedzielę wieczorem (29.01.) Apostolska Grupa Młodzieżowa wystawiła w kościele jasełka bożonarodzeniowe. Było to również zaproszenie do wspólnego kolędowania. Młodzi aktorzy przedstawili zebranym historię przyjścia na świat Pana Jezusa. Na planie pojawili się pięknie ucharakteryzowani: Maryja, Józef, pasterze, król Herod oraz królowie. Aktorzy spisali się wspaniale. Występ został przygotowany pod okiem ks. Marka, natomiast nad śpiewem […]

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA IV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 29 STYCZNIA 2023 R.

by admin

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, […]

MSZA ŚW. W INTENCJI KLUBU FKS STAL MIELEC [zdjęcia]

by admin

Msza św. w intencji piłkarzy, trenerów i działaczy klubu FKS Stal Mielec, przed drugą rundą ekstraklasy, odbyła się w poniedziałek (23 stycznia br.) o godz. 18.00. Celebrowali ją ks. proboszcz Ryszard Biernat oraz ks. Maciej Igielski, który pełni funkcję kapelana mieleckich sportowców. “Wszystkie sprawy życiowe, jak również związane ze sportem, powierzajmy Chrystusowi. Niech też rywalizacja […]

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA III NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 22 STYCZNIA 2023 R.

by admin

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i […]

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA II NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 15 STYCZNIA 2023 R.

by admin

 Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».             Jan dał takie […]

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA NIEDZIELĘ CHRZTU PAŃSKIEGO 8 STYCZNIA 2023 R.

by admin

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. […]

MISYJNE KOLĘDOWANIE [zdjęcia]

by admin

W uroczystość Objawienia Pańskiego (6.01.) dzieci ze szkół podstawowych, włączyły się w akcję Kolędników Misyjnych. Na Mszach św. o godz. 9.00, 10.30 i 12.00, odgrywając krótką scenkę, dzieliły się Dobrą Nowiną o narodzeniu Jezusa. Po występie mali kolędnicy zbierali pieniążki na cele misyjne, a w dowód wdzięczności, każdy ofiarodawca otrzymał pamiątkę – obrazek w kształcie […]