W sobotę, 3 września, w naszym mieście został uroczyście odsłonięty Pomnik Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych. Świętowanie rozpoczęło się w naszym kościele o godz. 11:00 Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył Biskup Tarnowski Andrzej Jeż. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz uczestników uroczystości na Górkę Cyranowską, gdzie znajduje się Pomnik.

Monument składa się w sumie z dwunastu figur: Hieronima Dekutowskiego, Aleksandra Rusina, Wojciecha Lisa, Łukasza Cieplińskiego, księdza Władysława Gurgacza, Anatola Radziwonika, Witolda Pileckiego, Dragana Sotirovicia, Augusta Emila Fieldorfa, Leona Wanatowicza, Janiny Przysiężniak, Waleriana Tumanowicza. Nie ma w Polsce drugiego takiego Pomnika, który przedstawiałby aż 12 postaci związanych ze środowiskiem żołnierzy wyklętych.

Krótkie zdjęcia i biogramy upamiętnionych znalazły się na specjalnych tablicach ustawionych za Pomnikiem. Na planszach umieszczone zostały także nazwiska darczyńców, którzy sfinansowali jego budowę. Ustawiony został także maszt z biało-czerwoną flagą.

Budowa Pomnika rozpoczęła się w 2019 r. Prace zostały sfinansowane przede wszystkim ze składek mieszkańców, sympatyków, sponsorów.

drukuj