We czwartek 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2022/2023. Mszy Świętej o godz. 8.00, ze szczególną prośbą o Boże błogosławieństwo na trud pracy i nauki dla wszystkich uczniów, wychowawców, nauczycieli i rodziców, przewodniczył ks. proboszcz dr Ryszard Biernat.

W kazaniu zachęcił wszystkich do ufności w pomoc Bożą w życiu i w nauce. „Nauka w szkole to piękny czas. Nie ulegajcie podszeptowi złego ducha, który chce was zniechęcić do szkoły. Kim byśmy byli bez szkoły? Byli byśmy puści i bezsensowni, tacy nijacy. Dlatego czas szkoły jest piękny. Owszem, związany jest z pracą i trudem, ale pamiętajcie, że to, co ma wartość i co jest piękne, to musi kosztować” – zauważył. „Bardzo ważnym przedmiotem w szkole jest katecheza. Dziękujmy Bogu, że mamy dwie godziny religii. Przez te dziewięćdziesiąt minut w tygodniu będziecie słuchać o Chrystusie, poznawać Jego naukę i Jego życie. Dziękujcie za to Bogu” – podkreślił i dodał: „przez cały ten kolejny rok szkolny nie zapominajcie o trzech bardzo ważnych rzeczach: o codziennej modlitwie, niedzielnej Mszy św. i comiesięcznej spowiedzi”.

Dzieciom i młodzieży życzymy wiele zapału i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, kształtowaniu dojrzałych postaw, a czcigodnym nauczycielom, katechetom i wychowawcom dużo siły i mocy Ducha Świętego, potrzebnego w procesie kształtowania dzieci i młodzieży.

drukuj