Ze smutkiem zawiadamiamy, że 8 sierpnia br., przeżywszy 96 lat, odeszła do Pana śp. Maria Feizettel, siostra ks. prałata Henryka Arczewskiego, proboszcza w naszej parafii w latach 1946-1979 (+ 1983).

Pogrzeb odbędzie się w naszym kościele we czwartek 10 sierpnia o godz. 10.00.

Pamiętajmy o Zmarłej w naszych modlitwach.

Niech odpoczywa w pokoju!
drukuj