W niedzielę, 3 lipca, odbyło się przyjęcie dziewięciu mężczyzn do Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą o 12.00, której przewodniczył ks. Proboszcz Ryszard Biernat. Wzięli w niej udział m.in. generał Zakonu dr Krzysztof Wąsowski z Warszawy oraz Rycerze z chorągwi w Nowym Sączu.

Kandydaci, klęcząc, ślubowali wierność Bogu, Ojcu Świętemu i Ojczyźnie, wytrwanie w wierze oraz nauce Kościoła rzymskokatolickiego, a także poznawanie i propagowanie nauczania św. Jana Pawła II, służbę słabym i potrzebującym oraz przestrzeganie reguły zakonnej. Po oficjalnym potwierdzeniu przyjęcia nowych braci obecni rycerze zawołali: „Vivat Iesus! Totus Tuus!”.

Było to pierwsze tego typu  wydarzenie w naszej wspólnocie parafialnej.

Nowo mianowanym Rycerzom życzymy Bożego błogosławieństwa w podejmowaniu szczytnych działań Rycerskich.

drukuj