W Uroczystość Bożego Ciała o godz. 9.00 na placu przed kościołem ks. proboszcz dr Ryszard Biernat przewodniczył uroczystej Mszy św.

W homilii ks. Damian Kurek przypomniał, jak wielkim darem jest Eucharystia. „Uczestnictwo w obchodach Bożego Ciała jest wyrazem i publicznym wyznawaniem wiary w obecność Chrystusa pod świętymi postaciami, ale i wyzwaniem, abyśmy posłuszni Panu coraz bardziej cenili każdą niedzielną Eucharystię jako Jego dar największy: Czyńcie to na moją pamiątkę (1 Kor 11, 24)” – zauważył. „Niech ta dzisiejsza uroczystość wzmocni i odnowi naszą wiarę w obecność Chrystusa w Najświętszej Eucharystii. Niech ta dzisiejsza uroczystość odnowi w nas gorliwość do uczestnictwa w każdej, a szczególnie w niedzielnej Mszy Świętej. Niech ta dzisiejsza uroczystość rozbudzi i zachęci nas do kultu eucharystycznego, do trwania na adoracji przed Chrystusem obecnym pod postaciami eucharystycznymi, szczególnie podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu (EE 25)” – zachęcał Kaznodzieja.

Po Mszy św. wyruszyła tradycyjna procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy, która przeszła ulicami miasta: Chopina, Niepodległości, Kochanowskiego i Żeromskiego. W procesji wzięła udział rzesza wiernych. Podążali w niej duchowni, wierni, przedstawiciele różnych stanów, stowarzyszeń i grup duszpasterskich, feretrony i poczty sztandarowe, harcerze, strażacy i dzieci sypiące kwiaty.

Procesję zakończyło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na schodach naszego kościoła.

drukuj