21 kwietnia br. w Tarnowie odbył się drugi etap (diecezjalny) XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Na tym etapie w zmaganiach biblijnych udział wzięło ponad 100 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Diecezji Tarnowskiej, wśród nich byli również nasi parafianie. Etap ten składał się z części pisemnej i ustnej. Zagadnienia dotyczyły tegorocznego zakresu merytorycznego, czyli: Księgi Jeremiasza oraz Pierwszego i Drugiego Listu św. Piotra wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem.

Ogromną radość sprawił fakt, że trzecie miejsce zdobyła Natalia Durej, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego. Tym samym została zakwalifikowana do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w Niepokalanowie 30-31 maja br.

Serdecznie gratulujemy Natalii. Składamy również podziękowania za uczestnictwo tym osobom, którym niestety nie udało się uzyskać wymaganej liczby punktów by przejść do kolejnego etapu. Wszystkim życzymy wielu łask Bożych.


Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej (OKWB)

To forma zachęty do sięgnięcia po Pismo Święte dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przebiega w trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym i ogólnopolskim. Zwycięzcy etapu ogólnopolskiego mogą podjąć studia w trybie dziennym bez egzaminów wstępnych na kilku kierunkach w renomowanych uczelniach wyższych w Polsce m.in.:

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  (teologia i prawo kanoniczne)
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  (teologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, religioznawstwo)
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  (filozofia, historia,  archiwistyka i zarządzanie dokumentacją,  historia sztuki,  ochrona dóbr kultury,  turystyka historyczna,  muzyka kościelna,  dziennikarstwo i komunikacja społeczna)
  • Uniwersytet w Białymstoku  (historia)
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach  (teologia, nauki o rodzinie)
  • Uniwersytet Opolski  (teologia, nauki o rodzinie, muzykologia, kultura śródziemnomorska)
  • Uniwersytet Szczeciński  (teologia, italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, nauki o rodzinie)
  • Politechnika Koszalińska  (europeistyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna)
  • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (teologia, filozofia, pedagogika)
  • Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Ponadto, na zwycięzców czeka pielgrzymka do Ziemi Świętej oraz inne atrakcyjne nagrody!

drukuj