W uroczystość Objawienia Pańskiego (6.01.) 4 aspirantów zostało włączonych do grona ministrantów naszej parafii. Mszy św. z obrzędem przewodniczył ks. prałat dr Ryszard Biernat. Na uroczystości obecni byli rodzice i bliscy chłopców. O śpiew zadbała dziecięca schola „Boże Nutki”, którą prowadzi p. Magdalena Fudali. Na zakończenie ceremonii Ksiądz Proboszcz pogratulował nowym ministrantom, życząc wytrwałości w gorliwej służbie.

Włączenie do grona Liturgicznej Służby Ołtarza poprzedziło kilkumiesięczne przygotowanie w ramach spotkań formacyjnych, które prowadził opiekun LSO ks. Sławomir Zaranek.

drukuj