Już za kilka tygodni w naszym kościele zostaną zamontowane czwarte (ostatnie) drzwi frontowe, przedstawiające Kardynała Stefana Wyszyńskiego („Wszystko postawiłem na Maryję”) i ks. Jerzego Popiełuszkę („Zło dobrem zwyciężaj”).

Nowe dzieło powstaje już w pracowni artysty-rzeźbiarza Marka Benewiata. Oba skrzydła będą ważyć w sumie kilkaset kilogramów.

fot. ks. R. Biernat

fot. ks. R. Biernat

fot. ks. R. Biernat


Wymiana drzwi głównych w naszym kościele rozpoczęła się we wrześniu 2020 r. Jest to duże przedsięwzięcie i odbywa się etapami. Według przyjętego harmonogramu kolejne drzwi są wykonywane i montowane systematycznie w odstępach mniej więcej półrocznych.

Projekt wszystkich 4 drzwi wykonał artysta-rzeźbiarz Marek Benewiat z Tarnowa.

Umieszczony na drzwiach program ikonograficzny i jego symbolika (patrząc od lewej):

  • drzwi nr 1: Św. Piotr („Ty wiesz, że Cię kocham”) i św. Paweł („Wiem, komu uwierzyłem”) – WYKONANE I ZAMONTOWANE W CZERWCU 2021.
  • drzwi nr 2: Pieta („Oto Matka Twoja”) i Ukrzyżowanie („Wykonało się!”) – WYKONANE I ZAMONTOWANE W GRUDNIU 2020 R.
  • drzwi nr 3: Zmartwychwstanie („Ja jestem Zmartwychwstanie i Życie”) i Chrystus ze św. Tomaszem („Pan mój i Bóg mój”) – WYKONANE I ZAMONTOWANE WE WRZEŚNIU 2020 R.
  • drzwi nr 4: Kardynał Stefan Wyszyński („Wszystko postawiłem na Maryję”) i ks. Jerzy Popiełuszko („Zło dobrem zwyciężaj”).

Systematyka pracy przy drzwiach wygląda następująco: najpierw artysta rzeźbi postacie w glinie, które są następnie odlewane w gipsie i przekazywane do odlewni, gdzie wykonane zostają odlewy końcowe w brązie. Potem całość jest scalana na stalowej ramie nośnej poszczególnych wierzei drzwiowych, docieplana i od wewnętrznej strony obijana blachą mosiężną.

drukuj