Data wpisu październik 2021

110 of 19 items

MISJONARZ Z KAZACHSTANU OPOWIEDZIAŁ O SWOJEJ PRACY

by mg

31 października, na zakończenie Tygodnia Misyjnego, kazania na wszystkich Mszach św. wygłosił  ks. Piotr Dydo-Rożniecki, nasz rodak, misjonarz w Kazachstanie. Opowiedział o swojej pracy w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kulsarch, gdzie od stycznia br. jest proboszczem, jej blaskach i cieniach oraz o ludziach, których spotyka na drodze posługi duszpasterskiej. „Do Kazachstanu wyjechałem 3 lata […]

RÓŻAŃCOWY MARATON ROWEROWY [zdjęcia]

by mg

W piękną, słoneczną sobotę (30.10.) prawie 30-osób wzięło udział w Różańcowym Maratonie Rowerowym. Organizatorem i kierownikiem wyjazdu był ks. proboszcz Ryszard Biernat. „Ten dzisiejszy wyjazd pielgrzymkowy ofiarujemy w intencjach Serca Maryi. Najważniejsze jest to, abyśmy spełniali wszystko, czego Ona od nas oczekuje, żebyśmy nie wymuszali na Maryi naszych własnych potrzeb, żebyśmy umieli zgodzić się z […]

JAK W LISTOPADZIE ZYSKIWAĆ ODPUSTY ZUPEŁNE ZA ZMARŁYCH?

by mg

Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych, za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych – możemy zyskiwać odpusty zupełne za zmarłych. Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne […]

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA XXXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 31 PAŹDZIERNIKA  2021 R.

by mg

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?». Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak […]

U MATKI BOŻEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ [zdjęcia]

by mg

W sobotę 23 października 53-osobowa grupa naszych parafian udała się do Sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Organizatorem oraz duchowym przewodnikiem wyjazdu był ks. proboszcz Ryszard Biernat. Autokar wyruszył spod kościoła o 5.30. Po dotarciu na miejsce pielgrzymi wzięli udział we Mszy św., sprawowanej przy ołtarzu głównym zabytkowej bazyliki Matki Bożej Anielskiej, która rozpoczęła się o […]

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA XXX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 24 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

by mg

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Jezus przystanął […]

PAMIĘTAJMY O ZMARŁYCH – WYPOMINKI

by mg

Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych, przypominamy o uporządkowaniu grobów najbliższych, zauważmy także groby opuszczone i zaniedbane. Dziękujemy tym, którzy już o to zadbali. Jedną z form pomocy zmarłym jest praktykowana od wieków modlitwa wspólnotowa, zwana WYPOMINKAMI, która pomaga skrócić męki czyśćcowe. wypominki listopadowe /tzw. jednorazowe/ czytane są w naszej parafii przez cały listopad o godz. […]

MŁODZIEŻ W HOŁDZIE ŚW. JANOWI PAWŁOWI II [zdjęcia]

by mg

Z okazji przypadającej 16 października 43. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, Apostolska Grupa Młodzieżowa zaprezentowała w kościele montaż słowno-muzyczny, poświęcony naszemu Wielkiemu Rodakowi. Młodzi artyści recytując i śpiewając utwory napisane przez Papieża lub Jemu dedykowane, dziękowali za wszystkie lata Jego pontyfikatu. W blisko półgodzinnym wystąpieniu nie zabrakło m.in. Barki, ulubionej piosenki Jana […]

ROZWAŻANIE DO EWANGELII NA XXIX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 17 PAŹDZIERNIKA  2021 R.

by mg

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?» Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy […]