Decyzją Księdza Biskupa Andrzeja Jeża nastąpiła zmiana na urzędzie proboszcza naszej parafii. Ks. prałat dr Bogusław Połeć został zamianowany proboszczem w Krynicy-Zdroju MBNP. Naszą parafią pokieruje ks. prałat dr Ryszard Biernat (dotychczasowy proboszcz w Czchowie).

Uroczyste powitanie nowo mianowanego Księdza Proboszcza odbędzie się w naszym kościele w sobotę 14 sierpnia na Mszy św. o 18.00. Obrzędu wprowadzenia dokona ksiądz wicedziekan Jerzy Ptak. Zgodnie z przepisami liturgicznymi ceremonii, po homilii, ks. Biernat złoży wyznanie wiary i przysięgę wiernego wypełniania Urzędu Proboszcza.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY

ks. prałat dr Ryszard Biernat

drukuj