W czwartek 23 maja uroczystą Eucharystią o 10:30, której przewodniczył ks. infułat dr Adam Kokoszka z Tarnowa, rozpoczęliśmy w naszej parafii całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu.

Pasterz parafii ks. dr Bogusław Połeć witając głównego celebransa, kapłanów i wszystkich wiernych, wypowiedział następujące słowa: Być z Jezusem, to istota naszej wiary, która ma być zawierzeniem wobec Zbawiciela, który jest z nami i jest dla nas. Adoracja, którą dzisiaj podejmujemy w naszej wspólnocie parafialnej w sposób systematyczny – każdego dnia, ma być tym czasem, aby usiąść przy Chrystusie, aby Mu powiedzieć wszystko, co jest w naszych sercach. […] Chciejmy doświadczyć tej wielkiej Miłości Boga. Otwórzmy się na nią. Ona przychodzi do nas w największym darze, którym jest Eucharystia. Niech to nasze bycie dzisiaj i nasze tutaj przychodzenie, by przez adorację Boga uwielbiać – owocuje w naszym życiu wiarą, nadzieją i miłością.

Ks. Infułat wyjaśnił w kazaniu czym jest modlitwa adoracyjna, na czym ona polega oraz jakie ma znaczenie w życiu osobistym i wspólnotowym. Czym jest adoracja? – pytał kaznodzieja. Jest modlitwą uwielbienia Boga, uwielbienia bezinteresownego. Uwielbiam Boga nie dlatego, że mi wyświadczył jakąś łaskę, albo, że mi będzie potrzebny w życiu, lecz dlatego, że jest moim Bogiem i Panem, a ja jestem Jego dzieckiem, Jego stworzeniem. Jakże często o tym nie chce pamiętać współczesny człowiek. Adoracja Boga porządkuje zatem i oczyszcza wyznawaną przeze mnie hierarchię wartości. Stawia Boga na pierwszym, najważniejszym miejscu, a przez to wszystko inne stawia na swoim miejscu, czyli na właściwym miejscu, jak nas o tym przekonuje św. Augustyn. Dodał, że – Adoracja rozpoczyna już tu na ziemi to, co będzie naszym udziałem przez całą wieczność. W wieczności będziemy adorować Pana Boga. Tego trzeba nam uczyć się już tu na ziemi, właśnie w adoracji Eucharystycznej.

W swoim słowie zwrócił uwagę na to, że adoracja ma ogromny wpływ na życie całej wspólnoty wierzących – […] Adoracja jednoczy nas nie tylko z Bogiem, ale także między sobą. Obrazem tej prawdy jest monstrancja w której centrum znajduje się Chrystus. Od tego centrum rozchodzą się promienie w różne strony. Gdybyśmy te promienie przedłużali w nieskończoność, a na końcu każdego promienia umieścili jednego człowieka, to oczywistym się stanie, że im dalej od centrum znajdzie się ów człowiek, tym większa będzie go dzielić odległość od innego człowieka umieszczonego na końcu innego promienia. I odwrotnie, im bardziej ludzie poruszają się po swoim promieniu zbliżając się do centrum – do Chrystusa, tym bardziej będą się zbliżać do siebie nawzajem. Warto uświadomić sobie tę prawidłowość, gdy szukamy dziś dróg i sposobów zbliżenia i pojednania ludzi między sobą, także w naszej ojczyźnie. Pamiętajmy, że tylko ten, autentycznie i szczerze dąży do zgody, do jedności, kto sam żyje w zgodzie i jedności z Chrystusem. Wszelkie konstrukcje: społeczne, polityczne, tworzone i budowane rzekomo dla dobra ludzi, ale poza Chrystusem, są czystą utopią i wcześniej czy później odwrócą się przeciwko człowiekowi. Ludzkość potrzebuje dziś Eucharystii, ona jest bowiem nadzieją ocalenia dla współczesnego świata – zauważył duchowny. Kończąc, zachęcił do częstego adorowania Chrystusa w nowo poświęconej kaplicy –Nie żałujmy czasu na spotkania z Nim. Trwajmy na modlitwie adoracyjnej, zachęcajmy też innych, naszych bliskich, zwłaszcza ludzi młodych i dzieci do tej modlitwy. W niej na pewno znajdziemy pocieszenie i światło na drogach naszego życia osobistego, naszych rodzin i całej naszej parafii.

Po Mszy św. Najświętszy Sakrament został uroczyście przeniesiony do kaplicy adoracji i umieszczony w przeszklonym tronie.

Adoracja:

od poniedziałku do soboty
8:30 – 18:00

ADORUJ TWEGO BOGA

drukuj