Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu, zostało erygowane przez Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca i rozpoczęło swą działalność 5 grudnia 2001 r.

Podczas uroczystości otwarcia KANY Ksiądz Biskup powiedział:

Drodzy Młodzi! Przyjmijcie dar KANY jako znak miłości Kościoła; jako konkretny wyraz troski o jakość waszego człowieczeństwa, o waszą przyszłość (…). Szczególnie dotyczy to ludzi młodych, którzy nierzadko stoją na rozdrożu wyboru pomiędzy różnorakimi pomysłami na życie, niejednokrotnie szkodliwymi dla ich przyszłości. Ufam, że KANA pomoże wielu mądrze wykorzystać czas, dokonać właściwych wyborów i wejść w świat z odpowiednim przygotowaniem, z pomnożonymi talentami. Naszą misją jest prowadzenie i propagowanie takich form edukacji młodzieży, które zmierzają do wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego, umożliwiając jej zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłym życiu zawodowym i rodzinnym.

HISTORIA

Centrum Edukacji w Mielcu swą siedzibę znalazło w zaadaptowanych dla jego potrzeb budynku domu katechetycznego znajdującego się obok kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Centrum Edukacji w Mielcu swą siedzibę znalazło w zaadaptowanych dla jego potrzeb budynku domu katechetycznego znajdującego się obok kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Pomysł utworzenia w Mielcu KANY zrodził się 1999 r. i jeszcze w tym samym roku została powołana do życia, na mocy Dekretu Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca.

Prace budowlane i adaptacyjne rozpoczęto w następnym roku. W dwadzieścia miesięcy powstał wspaniale wyremontowany obiekt, w którym znajdują się m. in. dwie sale komputerowe oraz dwie pracownie językowe.

Dnia 4 grudnia 2001 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Centrum. Na uroczystości nie zabrakło bp. Wiktora Skworca, Prezydenta Miasta, Rady oraz członków Zarządu Miasta, a także prywatnych sponsorów.

Pomysł uruchomienia Katolickiego Centrum Edukacyjnego Młodzieży w Mielcu spotkał się z aprobatą władz Miasta Mielec oraz Archidiecezji Tarnowskiej, dzięki którym cały projekt został zrealizowany.

Cele statutowe

Celem Centrum jest, współdziałając z nauczycielami-wolontariuszami, lokalnymi samorządami, instytucjami wspierającymi i kręgiem ludzi dobrej woli prowadzenie i propagowanie takich form edukacji młodzieży, które zmierzają do wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego, umożliwiając jej również zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłym życiu zawodowym, a wymaganych współcześnie przez pracodawców i rodzinnym.

Edukacja w KANIE powinna ułatwić start życiowy osobom w wieku 17-25 lat, którzy chcą się uczyć i pracować, lecz napotykają na bariery niemożności spowodowane egzystencją w środowiskach ubogich intelektualnie i finansowo, zwykle bez widoków na lepszą przyszłość.

Działania strategiczne Centrum skierowane są na wyrównywanie szans w dostępie do nowych metod edukacyjnych z przeznaczeniem dla młodzieży zamieszkującej obszar powiatu mieleckiego. Proces ten odbywa się w oparciu o system bezpłatnego dokształcania połączonego z działaniami profilaktycznymi. Sposób naboru uczestników szkoleń określa Regulamin Centrum. Programy realizowane są w oparciu o zakres zadań statutowych. Do najważniejszych należą:

  • organizowanie szkoleń oraz kursów dokształcających;
  • realizację programów w dziedzinie profilaktyki narkomanii i interwencji kryzysowych;
  • wymianę młodzieży z krajami europejskimi;
  • współpraca z władzami samorządowymi i państwowymi;
  • szkolenie animatorów pracy z młodzieżą;
  • organizowanie imprez naukowych i społeczno-kulturalnych.

 

STRONA INTERNETOWA KANY:

KLIKNIJ