Od 2015 r. w piąty piątek Wielkiego Postu Mszą Św. o godz. 19.30 rozpoczyna się Mielecka Ekstremalna Droga Krzyżowa.

Ekstremalna Droga Krzyżowa to droga słabości, pokonywania trudności i własnych ograniczeń po to, aby stać się pięknym człowiekiem. Na tej drodze ważny jest trud i ekstremalność. To jest droga przełomu. Wychodząc z własnej strefy komfortu, można odkryć inny świat. Można zmienić pomysł na swoje życie. To jest droga pięknego życia! Przemieniając się, można zacząć żyć wyjątkowo – tak, że będzie to zachwycało innych. I znaleźć życie w obfitości. Właśnie po to jest Ekstremalna Droga Krzyżowa. Ekstremalna Droga Krzyżowa jest bramą. Jeśli przez nią przejdziemy, możemy znaleźć życie w obfitości.

Opiekunem Mieleckiej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej jest ks. Damian Kurek.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj:

https://www.facebook.com/MIELEC.EDK/

https://edkmielec.blogspot.com/

Darowizny na organizację Mieleckiej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej można wpłacać na nr konta:

75 1240 2656 1111 0000 3814 7704 z dopiskiem EDK