XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Rozmówcy Jezusa bez trudu znaleźli na monecie odcisk pieczęci i wizerunek Cezara. Ale Pan Jezus nie zatrzymuje się jedynie na tym, co należy do Cezara: mówi, by oddać Bogu to, co należy do Boga – Boże podobieństwo „odciśnięte” w każdym ludzkim sercu. Oddać Bogu to, co należy do Boga, znaczy kochać tak, jak On nas […]

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

W tekście Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 22 w wierszach od 1 do 14 mamy dwie przypadkowo ze sobą zestawione przypowieści. Pierwsza kończy się słowami: „… i sala zapełniła się biesiadnikami”; druga rozpoczyna się od słów: „Wszedł król…” Pierwsza mówi o tym, żeby nie odrzucać powołania. Druga mówi o grzechu zaniedbania: zaproszony zaniedbał wziąć przepisowy […]

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 4 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Bóg posłał nam swego Syna. Oddał w nasze ręce losy swego Kościoła, losy świata i Ewangelii. Przez udział w eucharystycznej ofierze mamy dać wyraz swej wiary w Syna Bożego, mamy słuchać Ewangelii, by wypełnić ją w życiu i w ten sposób przynosić owoce dobra, przyczyniać się do uświęcenia świata. Tak wiele otrzymaliśmy od Boga, tak […]

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 27 WRZEŚNIA 2020 R.

Kościół wypełniając wolę Bożą wzywa do nawrócenia i napełnienia nadzieją, że Bóg troszczy się o ludzi, kocha każdego, wszystkich pragnie obdarzyć zbawieniem. Przez ofiarę Chrystusa zbliża się do nas zbawienie i staje się ono naszym udziałem. Niech nasz udział w niedzielnej Eucharystii będzie wyrazem naszego oczekiwania i pełnym wiary wypełnianiem woli Bożej, by otrzymać przebaczenie, […]

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 20 WRZEŚNIA 2020 R.

Trzeba odłożyć „na czarną godzinę” – mówi się nieraz z myślą o ostatnich chwilach życia. Wielu z nas śmierć kojarzy się z czarnym kolorem. A przecież to ma być godzina jasna – naszego spotkania z tym, który nas naprawdę kocha. Godzina szczęśliwa, o jaką tyle razy modlimy się do Matki Bożej w każdym Pozdrowieniu Anielskim. […]

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 13 WRZEŚNIA 2020 R.

Miłosierdzie jest tajemnicą łączącą w sobie dwie postawy: dezaprobatę dla czynionego zła i miłość do człowieka. Mamy skłonność oddzielać jedno od drugiego. W ten sposób powstaje mdła ideologia bezwarunkowej akceptacji lub druga skrajność – bezduszny rygoryzm. Prawdziwe miłosierdzie staje się wyzwalającą siłą, która skłania również do przemiany życia – nawrócenia.   Rozpoczyna się Tydzień Wychowania […]

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 6 WRZEŚNIA 2020 R.

Święcimy radosną Paschę niedzielną. Pośród nas obecny jest Pan, który przyrzekł swoją obecność tam, gdzie zbierają się ludzie, by wielbić Boga i zanosić do Niego swoją modlitwę. Świadomi obecności Chrystusa mamy słuchać Jego upomnień, by, upominając innych, wskazywać bliźnim właściwą drogę, która wiedzie na wieczną Paschę w świątyni nieba. Nieszpory niedzielne o godz. 16:30. W […]

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30 SIERPNIA 2020 R.

Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania (por. Ef 1, 17-18).   Nieszpory niedzielne o godz. 16:30. W tym tygodniu: – kapłani odwiedzą pierwszopiątkowych chorych z posługą sakramentalną, – w poniedziałek – Ogólnopolski Dzień Solidarności i Wolności, – we wtorek – Dzień Modlitw o […]

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 23 SIERPNIA 2020 R.

Chrystus jest pełnią Bożego Objawienia, to On posiada klucze, które otwierają przed nami tajemnice życia, przebaczenia, zbawienia. Włączeni do Kościoła przez wiarę i chrzest, mamy dostęp do Chrystusa i Bożych tajemnic. Niech nasz czynny udział w Eucharystii otworzy przed nami ogrom bogactw, mądrości i wiedzy, jakimi pragnie podzielić się z nami Bóg. Kościół otrzymał klucze […]

XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 16 SIERPNIA 2020 R.

W dzisiejszej kolekcie prosimy Pana, aby wlał w nasze serca gorącą miłość ku Niemu samemu, abyśmy miłując Go we wszystkim i ponad wszystko, otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Mając w pamięci tę modlitwę, wyznajmy nasze winy, nasz brak miłości, abyśmy mogli godnie sprawować tajemnice naszej wiary. Nieszpory niedzielne o godz. 16:30. Obowiązkowe spotkanie […]