Duszpasterze aktualnie pracujący

Ks. prałat dr Bogusław Połeć

PROBOSZCZ

(w parafii od 2017 r.)

 • dziekan dekanatu Mielec-Południe
 • Kanonik Prałat i Kanclerz Kapituły Wojnickiej
 • sprawy duszpasterskie i gospodarcze
 • Róże Różańcowe
 • Rodzinne Róże Różańcowe
 • Nadzwyczajni Szafarze Komunii św.
 • Wspólnota Bożego Miłosierdzia

Telefon: 17 586 26 34, wew. 111
E-mail: mielec1@diecezja.tarnow.pl

Urodził się w 1965 r. w Gładyszowie (diec. rzeszowska). Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1991 r. w Tarnowie. W latach 1991–1995 pracował  jako wikariusz w parafii Ryglice. W 1995 r. został skierowany na studia specjalistyczne z katechetyki na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, które uwieńczył doktoratem w 1999 r. W latach 1999–2000 pracował jako wikariusz w parafii katedralnej w Tarnowie. W roku 2000 podjął pracę w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Tarnowie jako wizytator diecezjalny nauki religii; a także został wykładowcą katechetyki i dydaktyki na Wydziale Teologicznym i w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Od roku 2002 do 2008 był diecezjalnym koordynatorem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Od roku 2005 należy do Rady Kapłańskiej diecezji tarnowskiej. W roku 2010 został dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii diecezjalnej w Tarnowie. W uznaniu za zalety kapłańskie i organizacyjne został przez bp. Andrzeja Jeża w 2014 r. mianowany kanonikiem prałatem w kapitule wojnickiej i pełni funkcję jej kanclerza.

Ks. Damian Kurek

Senior wspólnoty kapłanów

(w parafii od 2015 r.)

 • katecheza w Szkole Podstawowej nr 3 i Niepublicznej Szkole Podstawowej
 • organizacja pracy wśród księży
 • sprawy kancelaryjne i ekonomiczne
 • kancelaria małżeńska
 • niedzielne ogłoszenia parafialne
 • dzieci I-komunijne
 • Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę – Grupa 17. św. Rafała
 • Mielecka Ekstremalna Droga Krzyżowa

Telefon: 17 586 26 34, wew. 122
E-mail: djkurek@wp.pl

Ks. Sławomir Szyszka

Wikariusz

(w parafii od 2014 r.)

 • katecheza w Szkole Podstawowej nr 3
 • Dekanalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza
 • liturgia
 • lektorzy i ceremoniarze
 • kandydaci do s. bierzmowania (odpowiedzialny)
 • sportowcy

Telefon: 17 586 26 34, wew. 117
E-mail: slavko25@o2.pl

Ks. Mirosław Rabijasz

Wikariusz

(w parafii od 2018 r.)

 • katecheza w II Liceum Ogólnokształcącym
 • chór parafialny
 • młodzieżowy zespół muzyczny
 • schola dziecięca „Boże Nutki”
 • kantorzy
 • kancelaria małżeńska
 • Poradnia Rodzinna
 • Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich
 • Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza
 • katecheza przedmałżeńska

Telefon: 17 586 26 34, wew. 123

Ks. Jacek Walczyk

Wikariusz

(w parafii od 2020 r.)

 • katecheza w Szkole Podstawowej nr 7
 • duszpasterstwo dzieci
 • kazania dla dzieci
 • dzieci I-komunijne (uroczystość I-Komunii w.)
 • aspiranci i ministrantami
 • Dziewczęca Służba Maryjna
 • wspólnota „Promyczki Bożej Miłości”
 • kandydaci do s. bierzmowania

Telefon: 17 586 26 34, wew. 115

Ks. Bartłomiej Musiał

Wikariusz

(w parafii od 2014 r.)

 • katecheza w Szkole Podstawowej nr 6 oraz Przedszkolach nr 3, 6 i Niepublicznym św. Józefa
 • dekanalny relator V Synodu diecezji tarnowskiej
 • dzieci I-komunijne
 • kandydaci do s. Bierzmowania
 • kazania dla dzieci
 • Akcja Katolicka
 • Kolędnicy Misyjni
 • okolicznościowe dekoracje w kościele
 • katecheza chrzcielna
 • katecheci świeccy

Telefon: 17 586 26 34, wew. 134
E-mail: kns.bartek@gmail.com

Ks. Mateusz Gurbisz

Wikariusz

(w parafii od 2014 r.)

 • katecheza w II Liceum Ogólnokształcącym
 • wicenotariusz dekanatu Mielec-Południe
 • audytor Sądu Diecezjalnego w Tarnowie
 • parafialna internetowa strona
 • dekanalna i parafialna poczta elektroniczna
 • zdjęcia z parafialnych wydarzeń
 • koordynator budynku Kany
 • parafialne czasopismo IKONA
 • zakrystia

Telefon:17 586 26 34, wew. 132
E-mail:
mgurbisz@vp.pl

Ks. Tomasz Abram

Kapelan szpitala

(w parafii od 2014 r.)

 • katecheza w Szkole Podstawowej nr 6
 • poradnia „Arka”
 • harcerze
 • Hospicjum Domowe
 • Parafialny Oddział Caritas i kuchnia dla ubogich
 • seniorzy
 • duszpasterskie odwiedziny chorych (odpowiedzialny)
 • Stowarzyszenie Niewidomych i Niedowidzących

Telefon: 17 586 26 34, wew. 116
Kom.: 535 507 830
E-mail: caritas24h@gmail.com

Ks. Marek Zembura

Wikariusz

(wikariusz od 2020 r.)

 • katecheza w Zespole Szkół Technicznych
 • Dekanalny Duszpasterz Młodzieży
 • Apostolska Grupa Młodzieżowa
 • kazania dla młodzieży
 • okolicznościowe dekoracje w kościele
 • czuwania ze św. Janem Pawłem II
 • prasa katolicka
 • Klub Inteligencji Katolickiej (KIK)

Telefon: 17 586 26 34, wew. 114
E-mail: marekzembura@wp.pl

Ks. Kazimierz Kuman

Penitencjarz (spowiednik)

(w parafii od 2011 r.)

 • posługa w konfesjonale
 • Rodzina Radia Maryja
 • Rycerstwo Niepokalanej
 • Stowarzyszenie Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci
 • Straż Honorowa NSPJ
 • Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Duchownego w Tarnowie
 • Ruch Patriotyczny

Telefon: 17 586 26 34, wew. 131

 

Ks. Krzysztof Woźniak

Wikariusz

(w parafii od 2018 r.)

 • posługa w konfesjonale
 • dyżury w kancelarii parafialnej
 • grupa św. o. Pio
 • Krucjata Wyzwolenia Człowieka
 • Domowy Kościół
 • Grupa Biblijna
 • okolicznościowe dekoracje w kościele

Telefon: 17 586 26 34, wew. 121

Ks. prałat Kazimierz Czesak

Rezydent

(w parafii od 1997 r., rezydent od 2017 r.)

 • pomoc duszpasterska (konfesjonał)

Telefon: 17 586 39 95

Urodził się w 1947 r. Święcenia kapłańskie przyjął w Tarnowie 30 maja 1971 r. Jako neoprezbiter pracował w Wierzchosławicach, następnie w parafii Katedralnej w Tarnowie. Kilka lat pełnił posługę kapelana tarnowskiego szpitala. W latach 1985-1997 był proboszczem w Ryglicach. Gospodarzem naszej parafii i dziekanem Dekanatu Mielec-Południe został w 1997 r. w tym czasie świątynia i jej otoczenie wypiękniały. Starania Księdza zaowocowały m.in.: nowym prezbiterium, odnowieniem wieży kościoła, budową KANY, gruntowną modernizacją plebanii i budynków parafialnych, budową granitowych schodów do głównego wejścia i granitowego ogrodzenia wokół kościoła i budynków plebanii, wykonaniem granitowych chodników wokół świątyni, budową pomnika św. Jana Pawła II, poświęceniem nowej kaplicy na plebanii pw. Pana Jezusa Miłosiernego, konsekracją kościoła i ogłoszeniem w 2011 r. Matki Bożej Nieustającej Pomocy Patronką Miasta Mielca.

W 2001 r. został obdarzony godnością Kanonika Gremialnego Kapituły Katedralnej w Tarnowie. W roku 2007 otrzymał tytuł „Mielczanina Roku”. W 2016 roku papież Franciszek nadał Mu tytuł Kapelana Jego Świątobliwości (Prałata). W 2018 r. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mieleckiej odznaczyło go „Pieczęcią Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis”.