Duszpasterze aktualnie pracujący

Ks. prałat dr Ryszard Biernat

PROBOSZCZ

(w parafii od 2021 r.)

 • dziekan dekanatu Mielec-Południe
 • Kanonik Gremialny Kapituły Limanowskiej
 • Obrońca Węzła Małżeńskiego w Sądzie Diecezjalnym w Tarnowie
 • sprawy duszpasterskie i gospodarcze
 • Nadzwyczajni Szafarze Komunii św.
 • Akcja Katolicka
 • katecheci świeccy
 • spotkania formacyjne z rodzicami dzieci I-komunijnych

Telefon: 17 586 26 34, wew. 111
E-mail: mielec1@diecezja.tarnow.pl


Ks. dr Ryszard Biernat urodził się w 1966 r. w Limanowej. Maturę zdał w 1985 r. w swoim rodzinnym mieście. Święcenia kapłańskie przyjął w 1991 r. i jako neoprezbiter rozpoczął pracę w parafii pw. św. Heleny w Nowym Sączu. W 1994 r. został skierowany do pracy we Francji w ramach Polskiej Misji Katolickiej. Po dwóch latach posługi wikariusza w Paryżu w polskiej parafii pw. Wniebowzięcia NMP i we francuskiej parafii pw. św. Magdaleny podjął pracę z Polonią w okręgu Marsylii, pełniąc jednocześnie funkcję wikariusza w parafii pw. Serca Pana Jezusa w tym mieście. Będąc proboszczem cum cura animarum dla Polaków w tym regionie, w latach 1996-2004 pełnił kolejno funkcje najpierw wikariusza, a potem proboszcza w parafii pw. św. Andrzeja i św. Hieronima w Aix-en-Provence, a następnie w latach 2004-2007 był proboszczem w: Lamanon, Aureille, Eyguières i Sénas. Ponadto w latach 2001-2004 pełnił funkcję kapelana w Szpitalu w Aix-en-Provence. Wśród rozlicznych przedsięwzięć w ramach pracy wśród Polonii należy podkreślić fakt, że był współzałożycielem Polskiej Szkoły w Aix-en-Provence. W latach 2000-2003 odbył studia licencjackie na Uniwersytecie Katolickim w Paryżu na Wydziale Prawa Kanonicznego uwieńczone licencjatem z prawa kanonicznego obronionym 24 października 2003 roku na podstawie pracy Figure juridique du primat de Pologne (Prawna figura prymasa Polski). W latach 2000-2001 ukończył dwuletnie studia na Uniwersytecie Prawa, Ekonomii i Nauk Politycznych Aix-Marseille z zakresu prawa kościelnego i historii Kościoła. Przez dwa lata (do czasu powrotu do Polski) pełnił funkcję obrońcy węzła małżeńskiego w sądzie kościelnym drugiej instancji w diecezji Aix-en-Provence.

W 2007 roku (po 13 latach pracy we Francji) wrócił do Polski i został zamianowany proboszczem w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Machowej. 24 czerwca 2011 roku obronił doktorat z teologii na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie Sekcja w Tarnowie z zakresu katechetyki po napisaniu pracy doktorskiej Podstawy teologiczne duszpasterstwa według kardynała Jean-Marie Lustiger. W latach 2013-2021 pełnił urząd proboszcza parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Czchowie.

Ks. Damian Kurek

Senior wspólnoty kapłanów

(w parafii od 2015 r.)

 • katecheza w Szkole Podstawowej nr 3 i Niepublicznej Szkole Podstawowej
 • organizacja pracy wśród księży
 • sprawy kancelaryjne i ekonomiczne
 • kancelaria małżeńska
 • niedzielne ogłoszenia parafialne
 • dzieci I-komunijne
 • kandydaci do s. bierzmowania
 • Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę – Grupa 17. św. Rafała
 • Mielecka Ekstremalna Droga Krzyżowa

Telefon: 17 586 26 34, wew. 122
E-mail: djkurek@wp.pl

Ks. Sławomir Zaranek

Wikariusz

(w parafii od 2021 r.)

 • katecheza w Szkole Podstawowej nr 6
 • Dekanalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza
 • liturgia
 • lektorzy i ceremoniarze
 • kandydaci do s. bierzmowania (odpowiedzialny)
 • dzieci I-komunijne
 • katecheza chrzcielna

Telefon: 17 586 26 34, wew. 117
E-mail:

Ks. Mirosław Rabijasz

Wikariusz

(w parafii od 2018 r.)

 • katecheza w II Liceum Ogólnokształcącym
 • chór parafialny
 • młodzieżowy zespół muzyczny
 • schola dziecięca „Boże Nutki”
 • kancelaria małżeńska
 • Poradnia Rodzinna
 • katecheza przedmałżeńska

Telefon: 17 586 26 34, wew. 123

Ks. Mariusz Berko

Wikariusz

(w parafii od 2021 r.)

 • katecheza w Szkole Podstawowej nr 6

Telefon: 17 586 26 34, wew. 115

Ks. kanonik Emil Matysik

Wikariusz

(w parafii od 2021 r.)

 • katecheza w Szkole Podstawowej nr 3
 • kandydaci do s. bierzmowania
 • Wspólnota Bożego Miłosierdzia
 • wspólnota “Promyczki Bożej Miłości”
 • dekanalny relator V Synodu diecezji tarnowskiej
 • Róże Różańcowe

Telefon: 17 586 26 34, wew. 134
E-mail:

Ks. Mateusz Gurbisz

Wikariusz

(w parafii od 2014 r.)

 • katecheza w II Liceum Ogólnokształcącym
 • wicenotariusz dekanatu Mielec-Południe
 • audytor Sądu Diecezjalnego w Tarnowie
 • parafialna internetowa strona
 • parafialna poczta elektroniczna
 • zdjęcia z parafialnych wydarzeń
 • parafialne czasopismo IKONA
 • zakrystia

Telefon:17 586 26 34, wew. 132
E-mail:
mgurbisz@vp.pl

Ks. Tomasz Abram

Kapelan szpitala

(w parafii od 2014 r.)

 • katecheza w Szkole Podstawowej nr 6
 • kandydaci do s. bierzmowania
 • poradnia „Arka” i fundacja “Auxilium
 • harcerze
 • Hospicjum Domowe
 • Parafialny Oddział Caritas i kuchnia dla ubogich
 • duszpasterskie odwiedziny chorych (odpowiedzialny)

Telefon: 17 586 26 34, wew. 116
Kom.: 535 507 830
E-mail: caritas24h@gmail.com

Ks. Marek Zembura

Wikariusz

(wikariusz od 2020 r.)

 • katecheza w Zespole Szkół Technicznych
 • Dekanalny Duszpasterz Młodzieży
 • Apostolska Grupa Młodzieżowa
 • kazania dla młodzieży
 • prasa katolicka

Telefon: 17 586 26 34, wew. 114
E-mail: marekzembura@wp.pl

Ks. Kazimierz Kuman

Penitencjarz (spowiednik)

(w parafii od 2011 r.)

 • posługa w konfesjonale
 • Rodzina Radia Maryja
 • Rycerstwo Niepokalanej
 • Stowarzyszenie Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci
 • Straż Honorowa NSPJ
 • Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Duchownego w Tarnowie
 • Ruch Patriotyczny

Telefon: 17 586 26 34, wew. 131

 

Ks. Krzysztof Woźniak

Wikariusz

(w parafii od 2018 r.)

 • posługa w konfesjonale
 • dyżury w kancelarii parafialnej
 • grupa św. o. Pio
 • Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Telefon: 17 586 26 34, wew. 121

Ks. prałat Kazimierz Czesak

Rezydent

(w parafii od 1997 r., rezydent od 2017 r.)

 • pomoc duszpasterska (konfesjonał)

Telefon: 17 586 39 95

Urodził się w 1947 r. Święcenia kapłańskie przyjął w Tarnowie 30 maja 1971 r. Jako neoprezbiter pracował w Wierzchosławicach, następnie w parafii Katedralnej w Tarnowie. Kilka lat pełnił posługę kapelana tarnowskiego szpitala. W latach 1985-1997 był proboszczem w Ryglicach. Gospodarzem naszej parafii i dziekanem Dekanatu Mielec-Południe został w 1997 r. w tym czasie świątynia i jej otoczenie wypiękniały. Starania Księdza zaowocowały m.in.: nowym prezbiterium, odnowieniem wieży kościoła, budową KANY, gruntowną modernizacją plebanii i budynków parafialnych, budową granitowych schodów do głównego wejścia i granitowego ogrodzenia wokół kościoła i budynków plebanii, wykonaniem granitowych chodników wokół świątyni, budową pomnika św. Jana Pawła II, poświęceniem nowej kaplicy na plebanii pw. Pana Jezusa Miłosiernego, konsekracją kościoła i ogłoszeniem w 2011 r. Matki Bożej Nieustającej Pomocy Patronką Miasta Mielca.

W 2001 r. został obdarzony godnością Kanonika Gremialnego Kapituły Katedralnej w Tarnowie. W roku 2007 otrzymał tytuł „Mielczanina Roku”. W 2016 roku papież Franciszek nadał Mu tytuł Kapelana Jego Świątobliwości (Prałata). W 2018 r. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mieleckiej odznaczyło go “Pieczęcią Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis”.