Duszpasterze aktualnie pracujący

Ks. prałat dr Bogusław Połeć

PROBOSZCZ

Dziekan dekanatu Mielec-Południe, Kanonik Prałat i Kanclerz Kapituły Wojnickiej. W parafii organizuje całokształt pracy duszpasterskiej i gospodarczej, opiekuje się Różami Różańcowymi i Rodzinnymi Różami Różańcowymi, Rycerzami Kolumba i nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św.

Telefon: 17 586 26 34, wew. 111         E-mail: mielec1@diecezja.tarnow.pl

Urodził się w 1965 r. w Gładyszowie (diec. rzeszowska). Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1991 r. w Tarnowie. W latach 1991–1995 pracował  jako wikariusz w parafii Ryglice. W 1995 r. został skierowany na studia specjalistyczne z katechetyki na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, które uwieńczył doktoratem w 1999 r. W latach 1999–2000 pracował jako wikariusz w parafii katedralnej w Tarnowie. W roku 2000 podjął pracę w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Tarnowie jako wizytator diecezjalny nauki religii; a także został wykładowcą katechetyki i dydaktyki na Wydziale Teologicznym i w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Od roku 2002 do 2008 był diecezjalnym koordynatorem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Od roku 2005 należy do Rady Kapłańskiej diecezji tarnowskiej. W roku 2010 został dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii diecezjalnej w Tarnowie. W uznaniu za zalety kapłańskie i organizacyjne został przez bp. Andrzeja Jeża w 2014 r. mianowany kanonikiem prałatem w kapitule wojnickiej i pełni funkcję jej kanclerza.

Ks. Dawid Włodarczyk

Wikariusz

Katechizuje w Szkole Podstawowej nr 6, Dekanalny Duszpasterz Młodzieży, odpowiada za przygotowanie młodzieży do s. bierzmowania, koordynuje akcję Kolędników Misyjnych, prowadzi comiesięczne katechezy poświęcone św. Janowi Pawłowi II, przygotowuje listę chorych na I piątki miesiąca, opiekuje się Klubem Inteligencji Katolickiej, prowadzi kancelarię małżeńską.

Telefon: 17 586 26 34, wew. 114

Ks. Mirosław Rabijasz

Wikariusz

Katechizuje w II Liceum Ogólnokształcącym, odpowiada za duszpasterstwo młodzieży w parafii, opiekun chóru parafialnego i scholki dziecięcej „Boże Nutki”.

Telefon: 17 586 26 34, wew. 123

Ks. Sławomir Szyszka

Wikariusz

Katechizuje w Szkole Podstawowej nr 3, Dekanalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, opiekun lektorów, ceremoniarzy i Parafialnej Szkoły Animatorów, odpowiada za przygotowanie młodzieży do s. bierzmowania.

Telefon: 17 586 26 34, wew. 117

Ks. Bartłomiej Musiał

Wikariusz

Katechizuje w Szkole Podstawowej nr 6, przygotowuje dzieci do I Komunii św., głosi kazania dla dzieci, opiekuje się wspólnotą „Promyczki Bożej Miłości” i Akcją Katolicką, przygotowuje dekoracje w kościele, koordynuje pracę katechetów.

Telefon: 17 586 26 34, wew. 133        E-mail: kns.bartek@gmail.com

Ks. Mateusz Gurbisz

Wikariusz

Audytor Sądu Diecezjalnego w Tarnowie, Katechizuje w II Liceum Ogólnokształcącym, odpowiedzialny za zakrystię, zajmuje się internetową stroną parafialną i odbieraniem parafialnej poczty elektronicznej, wykonuje zdjęcia w czasie parafialnych wydarzeń, koordynuje funkcjonowanie budynku Kany, redaktor naczelny parafialnego pisma Ikona.

Telefon:17 586 26 34, wew. 132         E-mail: mgurbisz@vp.pl

Ks. Tomasz Abram

Kapelan szpitala

Katechizuje w Szkole Podstawowej nr 7, przygotowuje dzieci do I Komunii św., głosi kazania dla dzieci, sprawuje opiekę nad Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, Świetlicą Profilaktyczno-Wychowawczą i środowiskami harcerskimi, prowadzi Parafialny Oddział Caritas i kuchnię dla ubogich, przygotowuje spotkania dla seniorów, zajmuje się rozprowadzaniem prasy katolickiej.

Telefon: 17 586 26 34, wew. 116      kom.: 535 507 830       E-mail: caritas24h@gmail.com

Ks. Damian Kurek

"Senior" wspólnoty kapłanów

Katechizuje w Szkole Podstawowej nr 3 i Niepublicznej Szkole Podstawowej, odpowiada za przygotowanie uroczystości I Komunii św., głosi kazania dla dzieci, opiekuje się grupą: ministrantów, aspirantów, Dziewczęcej Służby Maryjnej, prowadzi Grupę Biblijną, jest przewodnikiem grupy 17 św. Rafała w czasie Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, organizuje Mielecką Ekstremalną Drogę Krzyżową, prowadzi kancelarię małżeńską, redaguje niedzielne ogłoszenia parafialne, organizuje pracę wśród kolegium kapłanów.

Telefon: 17 586 26 34, wew. 122       E-mail: djkurek@wp.pl

Ks. Kazimierz Kuman

Penitencjarz (spowiednik)

Duchowy opiekun Rodziny Radia Maryja, Rycerstwa Niepokalanej, Stowarzyszenia Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci, Straży Honorowej NSPJ, Towarzystwa Przyjaciół Seminarium Duchownego w Tarnowie oraz Ruchu Patriotycznego.

Telefon: 17 586 26 34, wew. 131

 

Ks. Krzysztof Woźniak

Wikariusz

Opiekuje się grupą św. o. Pio, scholką dziecięcą „Boże Nutki” i Krucjatą Wyzwolenia Człowieka, odpowiada za okolicznościowe dekoracje w kościele, przygotowuje księgę wypominków, prowadzi grupę Domowego Kościoła.

Telefon: 17 586 26 34, wew. 121

Ks. prałat Kazimierz Czesak

Rezydent

Telefon: 17 586 39 95

Urodził się w 1947 r. Święcenia kapłańskie przyjął w Tarnowie 30 maja 1971 r. Jako neoprezbiter pracował w Wierzchosławicach, następnie w parafii Katedralnej w Tarnowie. Kilka lat pełnił posługę kapelana tarnowskiego szpitala. W latach 1985-1997 był proboszczem w Ryglicach. Gospodarzem naszej parafii i dziekanem Dekanatu Mielec-Południe został w 1997 r. w tym czasie świątynia i jej otoczenie wypiękniały. Starania Księdza zaowocowały m.in.: nowym prezbiterium, odnowieniem wieży kościoła, budową KANY, gruntowną modernizacją plebanii i budynków parafialnych, budową granitowych schodów do głównego wejścia i granitowego ogrodzenia wokół kościoła i budynków plebanii, wykonaniem granitowych chodników wokół świątyni, budową pomnika św. Jana Pawła II, poświęceniem nowej kaplicy na plebanii pw. Pana Jezusa Miłosiernego, konsekracją kościoła i ogłoszeniem w 2011 r. Matki Bożej Nieustającej Pomocy Patronką Miasta Mielca.

W 2001 r. został obdarzony godnością Kanonika Gremialnego Kapituły Katedralnej w Tarnowie. W roku 2007 otrzymał tytuł „Mielczanina Roku”. W 2016 roku papież Franciszek nadał Mu tytuł Kapelana Jego Świątobliwości (Prałata). W 2018 r. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mieleckiej odznaczyło go „Pieczęcią Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis”.