Duszpasterze aktualnie pracujący

Ks. prałat Kazimierz Czesak

PROBOSZCZ

Dziekan dekanatu Mielec-Południe, Kapelan Jego Świątobliwości, Kanonik Gremialny Kapituły Katedralnej, dekanalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców. W parafii organizuje całokształt pracy duszpasterskiej i gospodarczej.

Telefon: 17 586 39 95        E-mail: mielec1@diecezja.tarnow.pl

Ks. Mariusz Gródek

Senior wspólnoty kapłanów

Katechizuje w Zespole Szkół Technicznych, prezes Poradni Kryzysowej „Arka”, prowadzi Domowy Kościół, odpowiedzialny za pocztę elektroniczna w dekanacie Mielec Południe, opiekuje się kancelarię parafialną i małżeńską, redaguje niedzielne ogłoszenia parafialne, organizuje pracę wśród kolegium kapłanów, Kapelan Mieleckiego Sportu.

Telefon: 17 773 49 32        E-mail: grodek.mario@gmail.com

Ks. Andrzej Bajorek

Wikariusz

Katechizuje w Szkole Podstawowej nr 6, zajmuje się duszpasterstwem dzieci, przygotowuje do I Komunii św., opiekuje się Wspólnotą „Promyczki Miłości”, scholą dziecięcą „Boże Nutki”, prowadzi katechezę niedzielną dla przedszkolaków, jest przewodnikiem grupy 17 św. Rafała w czasie Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

Telefon: 17 583 76 78        E-mail: abajorek1@wp.pl

Ks. Marek Synowiec

Wikariusz

Prefekt II Liceum Ogólnokształcącego, Dekanalny Duszpasterz Młodzieży, odpowiada za duszpasterstwo młodzieży w parafii, prowadzi Ruch „Światło-Życie”, przygotowuje okolicznościowe dekoracje kościoła, redaktor parafialnego pisma IKONA, opiekun KIK-u.

Telefon: 17 773 49 31

Ks. Sławomir Szyszka

Wikariusz

Katechizuje w II Gimnazjum, Dekanalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, opiekun lektorów, ceremoniarzy i Parafialnej Szkoły Animatorów, odpowiada za przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania, .

Telefon: 17 583 76 75

Ks. Bartłomiej Musiał

Wikariusz

Katechizuje w Gimnazjum nr I i II oraz w Niepublicznej Szkole Podst., organizuje nabożeństwa misyjne w każdą III środę miesiąca, odpowiada za grupę misyjną, Akcję Katolicką i dekoracje w kościele.

Telefon: 17 583 76 71        E-mail: kns.bartek@gmail.com

Ks. Mateusz Gurbisz

Wikariusz

Katechizuje w II Liceum Ogólnokształcącym, odpowiedzialny za zakrystię, prowadzi Grupę o. Pio i grupę Domowego Kościoła, zajmuje się internetową stroną parafialną i odbieraniem parafialnej poczty elektronicznej, koordynuje funkcjonowanie budynku KANY.

E-mail: mgurbisz@vp.pl

Ks. Tomasz Abram

Wikariusz

Katechizuje w II Gimnazjum, sprawuje opiekę nad Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, Świetlicą Profilaktyczno-Wychowawczą i środowiskami harcerskimi, prowadzi Parafialny Oddział Caritas i kuchnię dla ubogich, zajmuje się rozprowadzaniem prasy katolickiej.

Telefon: 17 583 40 56        E-mail: caritas24h@gmail.com

Ks. Damian Kurek

Wikariusz

Katechizuje w Szkole Podstawowej nr 3 i w Szkole Podstawowej Niepublicznej, przygotowuje dzieci do I Komunii św., prowadzi duszpasterstwo dzieci, opiekuje się grupą: ministrantów, aspirantów, Dziewczęcej Służby Maryjnej, prowadzi Grupę Biblijną.

Telefon: 17 583 76 77        E-mail: djkurek@wp.pl

Ks. Wiesław Znamirowski

Kapelan szpitala

Katechizuje w Zespole Szkół Budowlanych, przygotowuje listę chorych na I piątki miesiąca, prowadzi Klub Seniora, Stowarzyszenie Niewidomych i Niedowidzących, kancelarię małżeńską i kurs przedmałżeński, opiekuje się Poradnią Rodzinną i Hospicjum Domowym.

Telefon: 17 586 26 34        Telefon kom.: 662 218 929        E-mail: zwieslaw@gazeta.pl

Ks. Kazimierz Kuman

Penitencjarz (spowiednik)

Penitencjarz, formuje grupy modlitewne, opiekuje się Towarzystwem Przyjaciół Seminarium Duchownego w Tarnowie, Ruchem Patriotycznym, Rodziną Radia Maryja, Rycerstwem Niepokalanej i Stowarzyszeniem Matki Bożej Bolesnej, Strażą Honorową.

Telefon: 17 583 76 80

 

Ks. kanonik Józef Żurowski

Pomoc duszpasterska

Pomaga w duszpasterstwie, opiekuje się grupą anonimowych alkoholików i grupą trzeźwościową, prowadzi kronikę parafialną.

Telefon: 17 773 49 33