Duszpasterze aktualnie pracujący

Ks. prałat dr Bogusław Połeć

PROBOSZCZ

Dziekan dekanatu Mielec-Południe, Kanonik Prałat i Kanclerz Kapituły Wojnickiej. W parafii organizuje całokształt pracy duszpasterskiej i gospodarczej.

Telefon: 17 583 76 73         E-mail: mielec1@diecezja.tarnow.pl

Urodził się w 1965 r. w Gładyszowie (diec. rzeszowska). Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1991 r. w Tarnowie. W latach 1991 – 1995 pracował  jako wikariusz w parafii Ryglice. W 1995 r. został skierowany na studia specjalistyczne z katechetyki na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, które uwieńczył doktoratem w 1999 r. W latach 1999-2000 pracował jako wikariusz w parafii katedralnej w Tarnowie. W roku 2000 podjął pracę w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Tarnowie jako wizytator diecezjalny nauki religii; a także został wykładowcą katechetyki i dydaktyki na Wydziale Teologicznym i w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Od roku 2002 do 2008 był diecezjalnym koordynatorem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Od roku 2005 należy do Rady Kapłańskiej diecezji tarnowskiej. W roku 2010 został dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii diecezjalnej w Tarnowie. W uznaniu za zalety kapłańskie i organizacyjne został przez bp. Andrzeja Jeża w 2014 r. mianowany kanonikiem prałatem w kapitule wojnickiej i pełni funkcję jej kanclerza.

Ks. Mariusz Gródek

Senior wspólnoty kapłanów

Katechizuje w Zespole Szkół Technicznych, prezes Poradni Specjalistycznej „Arka”, prowadzi Domowy Kościół, odpowiedzialny za pocztę elektroniczna w dekanacie Mielec Południe, opiekuje się kancelarię parafialną i małżeńską, redaguje niedzielne ogłoszenia parafialne, organizuje pracę wśród kolegium kapłanów, Kapelan Mieleckiego Sportu.

Telefon: 17 773 49 32        E-mail: grodek.mario@gmail.com

Ks. Paweł Wrzos

Wikariusz

Opiekuje się Wspólnotą „Promyczki Miłości”, prowadzi kancelarię małżeńską.

Telefon:        E-mail:

Ks. Mirosław Rabijasz

Wikariusz

Katechizuje w II Liceum Ogólnokształcącym, Dekanalny Duszpasterz Młodzieży, odpowiada za duszpasterstwo młodzieży w parafii, opiekun chóru parafialnego i scholki dziecięcej „Boże Nutki”.

Telefon:

Ks. Sławomir Szyszka

Wikariusz

Katechizuje w Szkole Podstawowej nr 7 z oddziałami gimnazjalnymi, Dekanalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, opiekun lektorów, ceremoniarzy i Parafialnej Szkoły Animatorów, odpowiada za przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania (klasy VIII).

Telefon: 17 583 76 75

Ks. Bartłomiej Musiał

Wikariusz

Katechizuje w Szkole Podstawowej nr 6, przygotowuje dzieci do I Komunii św., głosi niedzielne kazania dla dzieci, odpowiada za przygotowania do s. bierzmowania w klasach VII, opiekun grupy misyjnej, Akcji Katolickiej, Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, przygotowuje dekoracje w kościele, koordynuje pracę katechetów.

Telefon: 17 583 76 71        E-mail: kns.bartek@gmail.com

Ks. Mateusz Gurbisz

Wikariusz

Katechizuje w II Liceum Ogólnokształcącym i Niepublicznej Szkole Podstawowej, przygotowuje dzieci do I Komunii św., odpowiedzialny za zakrystię, prowadzi grupę Domowego Kościoła, zajmuje się internetową stroną parafialną i odbieraniem parafialnej poczty elektronicznej, koordynuje funkcjonowanie budynku KANY, redaktor parafialnego pisma Ikona.

E-mail: mgurbisz@vp.pl

Ks. Tomasz Abram

Wikariusz

Katechizuje w Szkole Podstawowej nr 7, odpowiada za przygotowania do s. bierzmowania w klasach VII, sprawuje opiekę nad Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, Świetlicą Profilaktyczno-Wychowawczą i środowiskami harcerskimi, prowadzi Parafialny Oddział Caritas i kuchnię dla ubogich, zajmuje się rozprowadzaniem prasy katolickiej.

Telefon: 17 583 40 56        E-mail: caritas24h@gmail.com

Ks. Damian Kurek

Wikariusz

Katechizuje w Szkole Podstawowej nr 3, przygotowuje dzieci do I Komunii św., głosi kazania dla dzieci, opiekuje się grupą: ministrantów, aspirantów, Dziewczęcej Służby Maryjnej, prowadzi Grupę Biblijną, jest przewodnikiem grupy 17 św. Rafała w czasie Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

Telefon: 17 583 76 77        E-mail: djkurek@wp.pl

Ks. Wiesław Znamirowski

Kapelan szpitala

Katechizuje w Zespole Szkół Budowlanych, przygotowuje listę chorych na I piątki miesiąca, prowadzi Klub Seniora, Stowarzyszenie Niewidomych i Niedowidzących, kancelarię małżeńską i kurs przedmałżeński, opiekuje się Poradnią Rodzinną i Hospicjum Domowym.

Telefon: 17 586 26 34        Telefon kom.: 662 218 929        E-mail: zwieslaw@gazeta.pl

Ks. Kazimierz Kuman

Penitencjarz (spowiednik)

Formuje grupy modlitewne, opiekuje się Towarzystwem Przyjaciół Seminarium Duchownego w Tarnowie, Ruchem Patriotycznym, Rodziną Radia Maryja, Rycerstwem Niepokalanej, Stowarzyszeniem Matki Bożej Bolesnej i Strażą Honorową.

Telefon: 17 583 76 80

 

Ks. Krzysztof Woźniak

Wikariusz

Opiekuje się grupą św. o. Pio, odpowiada za dekoracje w kościele.

Telefon: 17 773 49 33

Ks. prałat Kazimierz Czesak

Rezydent

Telefon: 17 586 39 95

Urodził się w 1947 r. Święcenia kapłańskie przyjął w Tarnowie 30 maja 1971 r. Jako neoprezbiter pracował w Wierzchosławicach, następnie w parafii Katedralnej w Tarnowie. Kilka lat pełnił posługę kapelana tarnowskiego szpitala. W latach 1985-1997 był proboszczem w Ryglicach. Gospodarzem naszej parafii i dziekanem Dekanatu Mielec-Południe został w 1997 r. w tym czasie świątynia i jej otoczenie wypiękniały. Starania Księdza zaowocowały m.in.: nowym prezbiterium, odnowieniem wieży kościoła, budową KANY, gruntowną modernizacją plebanii i budynków parafialnych, budową granitowych schodów do głównego wejścia i granitowego ogrodzenia wokół kościoła i budynków plebanii, wykonaniem granitowych chodników wokół świątyni, budową pomnika św. Jana Pawła II, poświęceniem nowej kaplicy na plebanii pw. Pana Jezusa Miłosiernego, konsekracją kościoła i ogłoszeniem w 2011 r. Matki Bożej Nieustającej Pomocy Patronką Miasta Mielca.

W 2001 r. został obdarzony godnością Kanonika Gremialnego Kapituły Katedralnej w Tarnowie. W roku 2007 otrzymał tytuł „Mielczanina Roku”. W 2016 roku papież Franciszek nadał Mu tytuł Kapelana Jego Świątobliwości (Prałata).