Pracownicy świeccy

proboszcz

mgr lic. Stanisław Tulik

Organista (od 1978 r.)

Ukończył 3-letni Kurs Organistów w Tarnowie. W 1980 r. ukończył II stopień PSM w Rzeszowie.
W latach 1980-1984 uczestniczył w wyższym studium sekcji muzyki liturgicznej na PAT w Krakowie.

W latach 1992-1994 brał udział w ogólnopolskim seminarium dla dyrygentów chórów w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie i w warsztatach ogólnopolskiego turnieju chórów „Legnica cantat”.

W 1994 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie chórmistrzostwa na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a w 1996 r. studia podyplomowe w zakresie emisji głosu na tej samej uczelni. W tym samym roku podjął studia magisterskie na kierunku Muzykologia Kościelna na KUL-u w Lublinie, które ukończył 26 czerwca 1998 r., uzyskując tytuł magistra muzykologii. Rok później obronił dyplom licencjacki.

Brał udział w Międzynarodowych Sympozjach Muzyki Chóralnej w Gdańsku w latach 1994, 1995, 1999 i 2005.

Telefon: 17 583 56 54        Adres: ul. Czarneckiego 1/18

Władysław Kozak

Kościelny (od 1985 r.)

Telefon: 17 585 41 49        Adres: ul. Kędziora 9/6

Julian Kozioł

Kościelny (od 2017 r.)

Telefon: 504 363 128        Adres: ul. Kochanowskiego 1/49