Pismo Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu

Pierwszy numer IKONY ukazał się pod redakcją ks. Zbigniewa Wójcika w niedzielę 4 sierpnia 1996 r. jako „Tygodnik Duszpasterski Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu”. W takiej formie pismo wydawane było do wakacji 1999 r., kiedy to powołano nową redakcję i ustalono, że pierwszy numer IKONY w odnowionej szacie graficznej ukaże się wraz z rozpoczęciem nowego roku liturgicznego, tj. w I niedzielę adwentu 1999 r.

/źródło: „Magazyn Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu IKONA”; nr 1 (1), ROK I, listopad 1999/.

Dlaczego taki tytuł?

Przede wszystkim dlatego, że parafia cieszy się opieką Matki Bożej, którą czcimy w cudownej ikonie Nieustającej Pomocy. Poza tym, samo słowo IKONA (z gr. obraz) – przypisywane w sztuce bizantyjskiej i wschodniochrześcijańskiej wizerunkom Matki Bożej lub świętym – oznaczało „okno” przez które człowiek mógł zobaczyć świat nadprzyrodzony. Ikona więc  była oknem otwierającym człowieka na Boga /źródło: „Tygodnik Duszpasterski Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu IKONA”; nr 1 (08)1996/.

Obecnie IKONA ma formę kwartalnika. O treści IKONY w dużym stopniu decyduje rytm roku liturgicznego oraz bieżące wydarzenia w Kościele powszechnym i lokalnym. Stanowi ona pomoc w rozwoju życia duchowego oraz służy katechizacji osób dorosłych.

IKONA to nasze wspólne, parafialne dzieło. Każdemu, kto zaangażował się w redakcję i wsparcie naszego Pisma, a także wszystkim Czytelnikom z serca dziękujemy!

Redakcja IKONY: