Uśmiech dziecka jest jak promień słońca. Zawsze rozjaśni nasze serca.

Świetlica profilaktyczno-wychowawcza prowadzona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich diecezji Tarnowskiej

Oddział przy Parafii MBNP w Mielcu

Świetlica została zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w 1996 roku. Jest przeznaczona dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich, niewydolnych wychowawczo, potrzebujących pomocy, wsparcia materialnego i duchowego. Znajduje się w budynku katechetycznym przy naszej parafii.

Czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 11.30 do 17.30.

Świetlica jest przeznaczona dla dzieci chodzących do szkoły podstawowej i gimnazjum.

Warunkiem przyjęcia jest zgoda rodziców oraz warunki materialno-bytowe dziecka. O przyjęciu do świetlicy decydują wychowawcy prowadzący świetlicę.

Podstawowe cele świetlicy
 • wspieranie rodzin w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • udzielanie pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, w których rodzice wykorzystując własne środki i możliwości nie są w stanie zapewnić dzieciom właściwej opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych i które wychowują się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju.

Świetlica w realizacji swoich celów współpracuje z rodzinami dzieci lub ich opiekunami prawnymi, szkołami do których uczęszczają dzieci, oraz z Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży (KANA), które prowadzi działalność na rzecz dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.

Wychowankowie, przychodzą po zajęciach szkolnych, otrzymują posiłek dzięki wsparciu ludzi dobrego serca.

W świetlicy prowadzone są zajęcia wychowawcze, gry i zabawy dydaktyczne, ruchowe oraz systematyczna pomoc w odrabianiu zadań domowych. Prowadzone są zajęcia mające na celu rozwijanie zainteresowań w zakresie takich dziedzin jak plastyka, muzyka, komputery.

Podstawowe zadania świetlicy
 • zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć szkolnych i pomoc w prawidłowym rozwoju osobowości,
 • organizowanie dzieciom czasu wolnego: zabawy, wycieczki, spotkania przy ognisku oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym,
 • wychowanie religijne.

Działalność świetlicy możliwa jest wyłącznie dzięki darowiznom, sponsorom i pracy społecznej. Ufając ludziom wielkiego serca wierzymy, że wspólnie możemy wynagrodzić dzieciom to co zabrał im los i wrócić im uśmiech.

Podziękowania

Działalność świetlicy nie byłaby możliwa gdyby nie życzliwość wielu osób i instytucji. Pragniemy podziękować tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspomagają działalność naszej parafialnej świetlicy:

 • księdzu proboszczowi Kazimierzowi Czesakowi,
 • księdzu opiekunowi,
 • panu prezesowi Józefowi Stali,
 • wszystkim członkom Stowarzyszenia Rodzin Katolickich,
 • Urzędowi Miasta,
 • Starostwu Powiatowemu,
 • mieleckim piekarniom i cukierniom
 • osobom prywatnym.

Wszystkim serdeczne „Bóg zapłać” za wszelką pomoc, życzliwość i otwarte serce na potrzeby dzieci.

Wspomoż świetlice

Poniżej podajemy nr konta bankowego na które można przekazać dobrowolne ofiary i  tym samym wesprzeć działalność świetlicy jak i zarazem pomóc potrzebującym.

Konto:
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Diecezji Tarnowskiej
33-100 Tarnów ul. Bema 14
Bank PKO S.A. o/Tarnów
nr  81 1240 1910 1111 0000 0897 9388
z dopiskiem: „świetlica MBNP Mielec”

Każdy z nas ma obowiązek płacenia podatku od własnych dochodów i ma możliwość podzielenia się tym podatkiem z potrzebującymi. Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% swojego podatku na cele pożytku publicznego realizowane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich DT, nr KRS 0000039250