Chrystus ustanowił sakrament pokuty dla wszystkich grzeszników w Kościele, a przede wszystkim dla tych, którzy po chrzcie popełnili grzech ciężki i w ten sposób utracili łaskę chrztu oraz zadali ranę komunii kościelnej. Sakrament pokuty daje im nową możliwość nawrócenia się i odzyskania łaski usprawiedliwienia. Ojcowie Kościoła przedstawiają ten sakrament jako «drugą deskę (ratunku) po rozbiciu, jakim jest utrata łaski».

(KKK 1446)

Z Sakramentu Pokuty w naszej parafii można skorzystać w czasie każdej Mszy św. Jedynie w czasie wizyty duszpasterskiej wieczorem dyżuruje jeden ksiądz.

COMIESIĘCZNA SPOWIEDŹ PRZED I PIĄTKIEM:

  • dzieci ze szkoły podstawowej oraz młodzież z gimnazjum – w I piątek od  15:45
  • młodzież z klas VIII – w czwartek przed I piątkiem 16:00-16:30
  • młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych – w I piątek o 20:00
  • starsi – w środę i czwartek przed I piątkiem od 17:45 oraz w I piątek podczas Mszy św. o 6:00; 6:30; 7.00; 8:00; 18:00