Chrystus ustanowił sakrament pokuty dla wszystkich grzeszników w Kościele, a przede wszystkim dla tych, którzy po chrzcie popełnili grzech ciężki i w ten sposób utracili łaskę chrztu oraz zadali ranę komunii kościelnej. Sakrament pokuty daje im nową możliwość nawrócenia się i odzyskania łaski usprawiedliwienia. Ojcowie Kościoła przedstawiają ten sakrament jako «drugą deskę (ratunku) po rozbiciu, jakim jest utrata łaski».

(KKK 1446)

Z Sakramentu Pokuty w naszej parafii można skorzystać w czasie każdej Mszy św. Jedynie w czasie wizyty duszpasterskiej wieczorem dyżuruje jeden ksiądz od 17.30 do 17.55.

COMIESIĘCZNA SPOWIEDŹ PRZED I PIĄTKIEM:

  • dzieci ze szkoły podstawowej – w I piątki od godz. 15.30
  • młodzież z gimnazjum – klasy I i II – we wtorki przed I piątkiem od godz. 16.00-16.30
  • młodzież z gimnazjum – klasy III – w czwartki przed I piątkiem od godz. 16.00-16.30
  • młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych – w I piątki o godz. 20.00
  • starsi – w I piątki podczas Mszy św. o godz. 6.00; 6.30; 7.00; 8.30; 18.00