Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

(KKK 1660) 

W naszej parafii sprawami związanymi z zawarciem Sakramentem Małżeństwa zajmują się
ks. Mariusz Gródekks. Wiesław Znamirowski, ks. Paweł Wrzos

GODZINY OTWARCIA:

kancelaria małżeńska jest otwarta w godzinach
19:00 – 20:00
w środy i piątki

(I piątki miesiąca i uroczystości nieczynna)


Czynności prawno-duszpasterskie związane
z sakramentem małżeństwa:

Kiedy i do kogo zgłaszają się narzeczeni?

Kiedy?

Obydwoje narzeczeni mają obowiązek zgłosić proboszczowi zamiar zawarcia małżeństwa na trzy miesiące przed ślubem. W przeciwnym razie trzeba prosić Kurię Diecezjalną o dyspensę od zachowania trzech miesięcy bezpośredniego przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Do którego proboszcza należy się zgłosić? 

Prawo kanoniczne postanawia, że narzeczeni mają się zgłosić do proboszcza parafii, w której jedno z nich ma pobyt stały, albo pobyt tymczasowy. Narzeczeni pochodzący z różnych parafii sami ustalają, gdzie będzie brany ślub, a tym samym i to, do którego z proboszczów udadzą się celem załatwienia formalności. Dawny polski zwyczaj mówi o załatwianiu tych spraw w parafii narzeczonej i jeżeli nie ma poważniejszych racji, zachęcamy, aby ten zwyczaj respektować.

Po co narzeczeni zgłaszają się do Proboszcza?

Potrzebne jest urzędowe stwierdzenie, ze strony Kościoła, czy kandydaci odpowiadają warunkom stawianym przez Kościół by mógł zaistnieć Sakrament Małżeństwa. Tzn., czy:

 • są stanu wolnego,
 • nie mają żadnych przeszkód małżeńskich,
 • odpowiadają wszystkim wymogom, jakie stawia prawo, by małżeństwo było zawarte ważnie i godziwie.
Co mają przynieść?
 • Dowody osobiste.
 • Metryki chrztu (niedawno wydane). Ważność metryki potrzebnej do ślubu wynosi sześć miesięcy, licząc od daty wystawienia do daty ślubu. Metrykę wybieramy osobiście w parafii, w której zostaliśmy ochrzczeni.
  Metrykę może odebrać w imieniu zainteresowanej osoby inna pełnoletnia osoba (np. rodzic), jeżeli przedstawi w kancelarii parafialnej pisemne pełnomocnictwo sporządzone zgodnie z zasadami prawa cywilnego (wzory można łatwo znaleźć w internecie) – ma ono zawierać miejsce i datę wystawienia, własnoręczny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz jej dane).
  Jeżeli ktoś został ochrzczony w parafii, w której spisywany jest protokół przedślubny, nie przedkłada metryki chrztu.
 • Wdowiec i wdowa przedkładają świadectwo zgonu współmałżonka.
 • Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły podstawowej i ostatniej klasy szkoły średniej.
 • Świadectwa katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. „Kurs przedmałżeński”). Kurs ten jest wymagany do zawarcia Sakramentu Małżeństwa i trzeba wcześniej zatroszczyć się o jego ukończenie.

W Mielcu kursy przedmałżeńskie odbywają się we wszystkich parafiach:

 • w parafii pw. św. Mateusza –  I niedziela Wielkiego Postu,
 • w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy – początek listopada,
 • w parafii pw. Ducha Świętego – I niedziela września,
 • w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej – I niedziela maja.
Treść rozmowy – o co ksiądz pyta?

Jest pewien zestaw pytań, które kapłan stawia wszystkim, załatwiającym przyszły ślub. Pytania te znajdują się w specjalnym formularzu, który nazywa się protokołem kanonicznego badania narzeczonych.

Co narzeczeni otrzymują i co załatwiają?

Skierowanie do Katolickiej Poradni Rodzinnej

W naszej parafii poradnia ta znajduje się w budynku katechetycznym na I piętrze (tam, gdzie sklep Biblos). W tej poradni odbywają się dwa spotkania:

 • pierwsze – wspólne dla wszystkich par, które przyjdą, odbywa się w każdy I i III wtorek miesiąca o godz. 17.00;
 • drugie i trzecie – indywidualne. Na to spotkanie trzeba się umówić na pierwszym spotkaniu.

W razie pytań prosimy o kontakt z p. Józefą Sudoł kom. +48 536 616 880

PORADNIA JEST NIECZYNNA W SIERPNIU

Skierowanie na Dzień Skupienia

Dzień Skupienia dla narzeczonych w Mielcu jest w każdą I niedzielę miesiąca o godz. 14.00 w Mielcu, w parafii pw. Trójcy Świętej.

Kartkę do spowiedzi

Narzeczeni powinni odbyć dwie spowiedzi. Pierwszą zaraz po daniu na zapowiedzi – powinna to być spowiedź z całego dotychczasowego życia. Drugą spowiedź odbywają w dzień lub w przeddzień ślubu (lub wcześniej – lecz tak, by w łasce uświęcającej przystąpić do Sakramentu Małżeństwa).

Formularz o wygłoszenie zapowiedzi

Jeżeli jedna ze stron jest z innej parafii, otrzymuje formularz o wygłoszenie zapowiedzi w parafii z której pochodzi. Zanosi ten formularz do parafii, w której mieszka, a po wygłoszeniu zgłasza się tam po odbiór wygłoszonych zapowiedzi i dokument ten przynosi do parafii w której był sporządzony protokół.

Powtórne spotkanie w kancelarii

Po skompletowaniu wyżej wymienionych dokumentów narzeczeni zgłaszają się powtórnie do kancelarii, gdzie był spisywany protokół. Zostaje uzupełniona druga część protokołu i omawia się szczegóły dotyczące samego obrzędu ślubu. Jeżeli narzeczeni chcą, można wtedy wystawić licencję na udzielenie ślubu w innej parafii.

Małżeństwo konkordatowe

W związku z postanowieniami art. 10 Konkordatu i po uchwaleniu odpowiednich zmian w ustawodawstwie polskim, zaistniała w Polsce instytucja małżeństwa konkordatowego, a więc małżeństwa kanonicznego, które – po spełnieniu odpowiednich warunków – będzie pociągało za sobą również skutki przewidziane w prawie polskim.

Zasadniczo wszystkie małżeństwa kościelne winny mieć gwarantowane skutki cywilne, przewidziane prawem polskim. Może to się dokonać w dwojaki sposób:

 • przez zawarcie małżeństwa konkordatowego,
 • przez uprzednie zawarcie małżeństwa cywilnego wobec kierownika urzędu stanu cywilnego, a następnie małżeństwa kanonicznego.

Do godziwego zawarcia małżeństwa wymaga się ukończenia 18 roku życia zarówno przez mężczyznę, jak i kobietę.

Aby zawrzeć małżeństwo konkordatowe i uzyskać skutki cywilne narzeczeni mają obowiązek przedłożenia trzech egzemplarzy „Zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” (tzn. O braku przeszkód z prawa polskiego do zawarcia małżeństwa), sporządzone przez kierownika urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych. Zaświadczenie to jest ważne trzy miesiące od dnia jego wydania do dnia ślubu.

Zaświadczenie to w trzech egzemplarzach podpisują (w naszej parafii) nowożeńcy i dwaj pełnoletni świadkowie w zakrystii kościoła przed ślubem. Jeden z tych egzemplarzy wypełniony i podpisany przez szafarza Sakramentu Małżeństwa i księdza proboszcza mogą małżonkowie (w naszej parafii) odebrać w najbliższych dniach po ślubie. Mogą również kilka dni po ślubie odebrać w Urzędzie Stanu Cywilnego cywilny Akt Małżeństwa.

Fotografowanie i filmowanie w czasie ślubu

Jest możliwe, jeśli fotograf lub operator przedstawi wcześniej kapłanowi dokument (legitymację) ukończenia Kursu fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgicznych.

Terminy kursów przedmałżeńskich w parafiach mieleckich
 • w parafii pw. św. Mateusza (Starówka) –  I niedziela Wielkiego Postu,
 • w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (Osiedle) – początek listopada,
 • w parafii pw. Ducha Świętego (Borek) – I niedziela września,
 • w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej (Smoczka) – I niedziela maja.

Prosimy słuchać w ogłoszeniach duszpasterskich kiedy dokładnie rozpoczynają się kursy lub sprawdzać na stronach internetowych wspomnianych parafii.

Można skorzystać również z tzw. weekendowych kursów organizowanych w ośrodkach rekolekcyjnych w naszej diecezji.

drukuj