Pierwszym sakramentem i podstawą do przyjęcia kolejnych jest CHRZEST ŚWIĘTY, który wszczepia ochrzczonego w Chrystusa i rodzi go do nowego życia. To brama wszystkich sakramentów. Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga.

Nazywamy go:

 • darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą;
 • łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili;
 • chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie;
 • namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza);
 • oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem;
 • szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd;
 • obmyciem – ponieważ oczyszcza;
 • pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga

(św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes, 40, 3-4: PG 36, 361 C).


Zasady udzielania sakramentu Chrztu świętego w naszej parafii:

 1. Sakrament chrztu św. udzielany jest w pierwszą, trzecią i piątą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 14.00 oraz w drugą i czwartą sobotę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 18.00.
 2. Dziecko do chrztu św. mają obowiązek zapisać tylko rodzice lub jeden z rodziców (nigdy zaś babcia, albo ktoś z rodziny).
 3. Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii, jest możliwe zapisanie dziecka do chrztu w naszej parafii, ale tylko za pisemną zgodą swojego proboszcza.
 4. Zgłaszając dziecko do chrztu św. w kancelarii parafialnej należy:
  • przynieść akt urodzenia dziecka z USC;
  • podać datę ślubu kościelnego rodziców;
  • podać dane rodziców dziecka (imiona i nazwiska, nazwisko rodowe matki, daty urodzenia, imiona i nazwiska ich rodziców, adres zamieszkania);
  • podać dane rodziców chrzestnych (imiona i nazwiska, daty urodzenia oraz adresy zamieszkania).
 5. Gdy rodzice nie mają ślubu kościelnego, podpisują zobowiązanie, że wychowają dziecko w wierze katolickiej i że w najbliższym czasie wezmą ślub kościelny (jeśli nie mają przeszkód).
 6. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile nie żyją w związku niesakramentalnym), jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi, aby w czasie Eucharystii przyjąć Komunię św., dlatego przy wpisywaniu dziecka do Księgi Chrztów otrzymują kartki do spowiedzi, które powinni wręczyć kapłanowi przed spowiedzią.
 7. Rodzice chrzestni spoza naszej parafii winni przedłożyć wcześniej (najlepiej w dniu pouczenia) zaświadczenie od proboszcza własnej parafii, zawierające informację, że są praktykującymi katolikami.
 8. Pouczenie oraz katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych odbywa się w każdy czwartek po Mszy św. wieczornej (ok. godz. 18.30, w październiku z racji nabożeństwa różańcowego ok. godz. 19.00). Należy czekać na kapłana przy wejściu do zakrystii. Rodzice i chrzestni mają obowiązek uczestniczenia w tej katechezie.
 9. W dniu chrztu św. trzeba przybyć do kościoła ok. 15 minut przed rozpoczęciem Mszy św. i udać się do zakrystii celem dopełnienia formalności (kartki od spowiedzi rodziców i chrzestnych, podpisy w Księdze Chrztów). Następnie należy zająć miejsce pod chórem i czekać na przyjście kapłana.
 10. Przychodząc na Mszę św. chrzcielną należy mieć ze sobą świecę chrzcielną oraz białą szatę dla dziecka.

drukuj