• Terminy spotkań
 • Podział na grupy – klasy 6
 • Podział na grupy – klasy 2
 • Podział na grupy – klasy 3
 • Informacje ogólne

TERMINY SPOTKAŃ LITURGICZNYCH:

KLASY VI i VII szkoły podstawowej:

WTOREK, 19 WRZEŚNIA o godz. 16.30, spowiedź od 16.00

KLASY II gimnazjum:

WTOREK 12 WRZEŚNIA o godz. 16.30, spowiedź od 16.00

KLASY III gimnazjum i SENIORZY:

CZWARTEK, 21 WRZEŚNIA o godz. 16.30, spowiedź od 16.00

TERMINY SPOTKAŃ W GRUPACH WE WRZEŚNIU:

KS. PROBOSZCZ:

 • KLASA VI szk. nr 3, 4 i Niepubliczna: 22.09.2017 r. g. 15.30
 • KLASA VII  szk. nr 3, 4 i Niepubliczna: 22.09.2017 r. g. 16.15
 • KLASA II  szk. nr 3, 4 i Niepubliczna: 15.09.2017 r. g. 15.30 / SMS: 15.09.2017 r. g. 15.30
 • KLASA III  szk. nr 3, 4 i Niepubliczna: 29.09.2017 r. g. 16.00 / SMS: 29.09.2017 r. g. 16.00

KS. B. MUSIAŁ:

 • KLASA VI  25.09.2017 r. g. 16.00
 • KLASA VII  25.09.2017 r. g. 17.00
 • KLASA II  20.09.2017 r. g. 16.00
 • KLASA III  25.09.2017 r. g. 18.00

KS. M. SYNOWIEC:

 • KLASA VI  25.09.2017 r. g. 16.00
 • KLASA VII  25.09.2017 r. g. 17.00
 • KLASA II  18.09.2017 r. g. 16.30
 • KLASA III  26.09.2017 r. g. 16.00

KS. M. GRÓDEK:

 • KLASA VI  22.09.2017 r. g. 15.30
 • KLASA VII  22.09.2017 r. g. 16.00
 • KLASA II  15.09.2017 r. g. 15.30
 • KLASA III  xxx

KS. M. GURBISZ:

 • KLASA VI  20.09.2017 r. g. 16.30
 • KLASA VII  20.09.2017 r. g. 17.00
 • KLASA II  13.09.2017 r. g. 17.00
 • KLASA III  26.09.2017 r. g. 17.00

KS. D. KUREK:

 • KLASA VI  22.09.2017 r. g. 16.00
 • KLASA VII  22.09.2017 r. g. 17.00
 • KLASA II  15.09.2017 r. g. 15.30
 • KLASA III  25.09.2017 r. g. 17.00

KS. S. SZYSZKA:

 • KLASA VI  22.09.2017 r. g. 16.00
 • KLASA VII  22.09.2017 r. g. 17.00
 • KLASA II  15.09.2017 r. g. 15.30
 • KLASA III  25.09.2017 r. g. 16.00

KS. T. ABRAM:

 • KLASA VI  22.09.2017 r. g. 16.30
 • KLASA VII  22.09.2017 r. g. 17.00
 • KLASA II  15.09.2017 r. g. 15.30
 • KLASA III  22.09.2017 r. g. 17.30

KS. W. ZNAMIROWSKI:

 • KLASA VI  27.09.2017 r. g. 16.15
 • KLASA VII  27.09.2017 r. g. 16.15
 • KLASA II  20.09.2017 r. g. 17.00
 • KLASA III  27.09.2017 r. g. 17.00

[/one_half]

 

Klasy VI – podział na grupy formacyjne rok szkolny 2017/2018:

Grupy ks. proboszcza Bogusława Połcia:

 

Klasy II – podział na grupy formacyjne rok szkolny 2017/2018:

Grupy ks. proboszcza Bogusława Połcia:

Klasy III – podział na grupy formacyjne rok szkolny 2017/2018:

Grupy ks. proboszcza Bogusława Połcia:

Przez przyjęcie tego sakramentu ochrzczony otrzymuje szczególną moc Ducha Świętego. Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.

(KKK 1316)

Zobowiązania kandydatów do bierzmowania:

 • w każdą niedzielę i święto pobożnie uczestniczyć we Mszy Świętej;
 • regularnie na każdy I piątek miesiąca przystępować do Sakramentu Pokuty;
 • starać się uzyskać jak najlepszą ocenę z religii i opanować obowiązujący materiał z Katechizmu;
 • brać udział we wszystkich liturgicznych spotkaniach oraz parafialnej katechezie w grupach (nieobecność usprawiedliwiać przez Rodziców maksymalnie do 7 dni po spotkaniu);
 • uczestniczyć w rekolekcjach parafialnych (100% frekwencji);
 • dając świadectwo wiary w miarę możliwości uczestniczyć w nabożeństwach: Różańcowych, Roratach, Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej, Triduum Paschalnym, Majówkach;
 • odpowiednio zachowywać się w kościele, na spotkaniach oraz w szkole.

Imię – Patron bierzmowania

Ze względu na fakt istotnego powiązania sakramentu bierzmowania z sakramentem chrztu kandydat do bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne. Zwyczajowo jednak można wybrać imię Świętego Patrona, którego kandydat pragnie naśladować. Powinna być to osoba uznana przez Kościół za świętą (lub błogosławioną).

Świadek bierzmowania

Powinna to być osoba wierząca i praktykująca, która już przyjęła sakrament bierzmowania. Najlepiej, żeby był to ojciec chrzestny, albo matka chrzestna, ze względu na powiązanie tego sakramentu z chrztem. Nie wyklucza to jednak możliwości wyboru innych świadków, ale nie powinni być nimi rodzice.