TERMIN BIERZMOWANIA KL. III W NASZEJ PARAFII: 3 MARCA 2017 R. (PIĄTEK) GODZ. 18.00

EGZAMIN KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA 2017

 poniedziałek 29 maja

Godz.

 • 15.30-16.15  klasa  II A  (Gimnazjum nr 1)  ks. B. Musiał
 • 16.15-17.00  klasa  II H  (Gimnazjum nr 2) ks. B. Musiał
 • 17.00-17.45  klasa  II I  (Gimnazjum nr 2) ks. B. Musiał
 • 17.45-18.30  klasa  II F   (Gimnazjum nr 2) ks. T. Abram
 • 18.30-19.15  klasa  II G  (Gimnazjum nr 2) ks. T. Abram

wtorek 30 maja

Godz.

 • 15.30-16.15  klasa  II A  (Gimnazjum nr 2) ks. T. Abram
 • 16.15-17.00  klasa  II B  (Gimnazjum nr 2) ks. T. Abram
 • 17.00-17.45  klasa  II C  (Gimnazjum nr 2) ks. T. Abram
 • 17.45-18.30  klasa  II D  (Gimnazjum nr 2) ks. T. Abram
 • 18.30-19.15  klasa  II E  (Gimnazjum nr 2) ks. T. Abram

Jednym z warunków przystąpienia kandydata do egzaminu jest obecność jego rodzica lub opiekuna prawnego podczas egzaminu.

Uczniowie i rodzice gromadzą się 10 min. wcześniej przed wyznaczoną godziną. Miejsce – sala widowiskowa KANY przy parafii na Osiedlu.

 • Terminy spotkań
 • Podział na grupy – klasy 1
 • Podział na grupy – klasy 2
 • Informacje ogólne

TERMINY SPOTKAŃ LITURGICZNYCH:

KLASY I i II gimnazjum:

ŚRODA 31 MAJA o godz. 16.30, spowiedź od 16.00

KLASY III gimnazjum i SENIORZY:

xxx

TERMINY SPOTKAŃ W GRUPACH W CZERWCU:

KS. PROBOSZCZ:

 • KLASA I  szk. nr 3, 4 i Niepubliczna: 7.06.2017 r. g. 16.00 / SMS: 7.06.2017 r. g. 17.15
 • KLASA II  szk. nr 3, 4 i Niepubliczna: 12.06.2017 r. g. 16.00 / SMS: 12.06.2017 r. g. 17.15
 • KLASA III  szk. nr 3, 4 i Niepubliczna: XXX / SMS: XXX

KS. A. BAJOREK:

 • KLASA I  7.06.2017 r. g. 16.30
 • KLASA II  7.06.2017 r. g. 16.30
 • KLASA III 

KS. B. MUSIAŁ:

 • KLASA I  8.06.2017 r. g. 16.30
 • KLASA II  8.06.2017 r. g. 17.00
 • KLASA III  

KS. M. SYNOWIEC:

 • KLASA I  
 • KLASA II  
 • KLASA III  

KS. M. GRÓDEK:

 • KLASA I  6.06.2017 r. g. 16.15
 • KLASA II  6.06.2017 r. g. 16.15
 • KLASA III  

KS. M. GURBISZ:

 • KLASA I  1.06.2017 r. g. 16.45
 • KLASA II  1.06.2017 r. g. 16.45
 • KLASA III  

KS. D. KUREK:

 • KLASA I  6.06.2017 r. g. 17.00
 • KLASA II  7.06.2017 r. g. 17.00
 • KLASA III  

KS. S. SZYSZKA:

 • KLASA I  7.06.2017 r. g. 16.00
 • KLASA II  7.06.2017 r. g. 17.00
 • KLASA III  

KS. T. ABRAM:

 • KLASA I  6.06.2017 r. g. 15.30
 • KLASA II  6.06.2017 r. g. 16.15
 • KLASA III  

KS. W. ZNAMIROWSKI:

 • KLASA I  7.06.2017 r. g. 16.15
 • KLASA II  7.06.2017 r. g. 17.00
 • KLASA III  

 

Klasy I – podział na grupy formacyjne rok szkolny 2016/2017:

Grupy ks. proboszcza Kazimierza Czesaka:

Klasy II – podział na grupy formacyjne rok szkolny 2016/2017:

Grupy ks. proboszcza Kazimierza Czesaka:

Przez przyjęcie tego sakramentu ochrzczony otrzymuje szczególną moc Ducha Świętego. Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.

(KKK 1316)

Zobowiązania kandydatów do bierzmowania:

 • w każdą niedzielę i święto pobożnie uczestniczyć we Mszy Świętej;
 • regularnie na każdy I piątek miesiąca przystępować do Sakramentu Pokuty;
 • starać się uzyskać jak najlepszą ocenę z religii i opanować obowiązujący materiał z Katechizmu;
 • brać udział we wszystkich liturgicznych spotkaniach oraz parafialnej katechezie w grupach (nieobecność usprawiedliwiać przez Rodziców maksymalnie do 7 dni po spotkaniu);
 • uczestniczyć w rekolekcjach parafialnych (100% frekwencji);
 • dając świadectwo wiary w miarę możliwości uczestniczyć w nabożeństwach: Różańcowych, Roratach, Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej, Triduum Paschalnym, Majówkach;
 • odpowiednio zachowywać się w kościele, na spotkaniach oraz w szkole.

Imię – Patron bierzmowania

Ze względu na fakt istotnego powiązania sakramentu bierzmowania z sakramentem chrztu kandydat do bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne. Zwyczajowo jednak można wybrać imię Świętego Patrona, którego kandydat pragnie naśladować. Powinna być to osoba uznana przez Kościół za świętą (lub błogosławioną).

Świadek bierzmowania

Powinna to być osoba wierząca i praktykująca, która już przyjęła sakrament bierzmowania. Najlepiej, żeby był to ojciec chrzestny, albo matka chrzestna, ze względu na powiązanie tego sakramentu z chrztem. Nie wyklucza to jednak możliwości wyboru innych świadków, ale nie powinni być nimi rodzice.