TERMIN BIERZMOWANIA: 12 KWIETNIA 2018 R. GODZINA 18:00

 

TERMIN SPOTKANIA LITURGICZNEGO DLA KLAS III ORAZ VIII

CZWARTEK, 20 WRZEŚNIA (16:00 spowiedź, 16:30 nabożeństwo)

TERMINY SPOTKAŃ W GRUPACH

  KS. PROBOSZCZ:

  • KLASA VI: 11.05.2018 r. g. 17:30
  • KLASA VII: 11.05.2018 r. g. 16:00
  • KLASA II: 11.05.2018 r. g. 16:45

  KS. PRAŁAT:

  • KLASA III  dawne gimnazjum nr 3, 4 i NiepublicznaSMS:  ——————-
  KS. B. MUSIAŁ:

  • KLASA VI  11.05.2018 r. g. 17:30
  • KLASA VII  9.05.2018 r. g. 15:30
  • KLASA II  9.05.2018 r. g. 16:30
  • KLASA III  

  KS. M. SYNOWIEC:

  • KLASA VI  14.05.2018 r. g. 17:30
  • KLASA VII  14.05.2018 r. g. 16:00
  • KLASA II  14.05.2018 r. g. 16:45
  • KLASA III  

  KS. M. GRÓDEK:

  • KLASA VI  11.05.2018 r. g. 17:30
  • KLASA VII  11.05.2018 r. g. 16:00
  • KLASA II  11.05.2018 r. g. 16:45
  • KLASA III  

  KS. M. GURBISZ:

  • KLASA VI  9.05.2018 r. g. 15:00
  • KLASA VII  9.05.2018 r. g. 15:00
  • KLASA II  9.05.2018 r. g. 15:00
  • KLASA III 
  KS. D. KUREK:

  • KLASA VI  11.05.2018 r. g. 15:30
  • KLASA VII  10.05.2018 r. g. 15:30
  • KLASA II  9.05.2018 r. g. 15:30
  • KLASA III  

  KS. S. SZYSZKA:

  • KLASA VI  10.05.2018 r. g. 17:30
  • KLASA VII  9.05.2018 r. g. 15:30
  • KLASA II  9.05.2018 r. g. 16:30
  • KLASA III  

  KS. T. ABRAM:

  • KLASA VI  14.05.2018 r. g. 17:15
  • KLASA VII  17.05.2018 r. g. 17:15
  • KLASA II  21.05.2018 r. g. 17:15
  • KLASA III  

  KS. W. ZNAMIROWSKI:

  • KLASA VI  17.05.2018 r. g. 17:30
  • KLASA VII  9.05.2018 r. g. 16:15
  • KLASA II  9.05.2018 r. g. 17:00
  • KLASA III  

   

  KLASA VII – PODZIAŁ NA GRUPY
  KLASA VIII – PODZIAŁ NA GRUPY
  KLASA III GIMN. – PODZIAŁ NA GRUPY
  INFORMACJE OGÓLNE

  Przez przyjęcie tego sakramentu ochrzczony otrzymuje szczególną moc Ducha Świętego. Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny. (KKK 1316)

  Zobowiązania kandydatów do bierzmowania:

  • w każdą niedzielę i święto pobożnie uczestniczyć w Mszy Świętej
  • regularnie na każdy I piątek miesiąca przystępować do Sakramentu Pokuty
  • starać się uzyskać jak najlepszą ocenę z religii i opanować obowiązujący materiał z Zielonego Katechizmu
  • brać udział we wszystkich liturgicznych spotkaniach (nieobecność usprawiedliwiać przez Rodziców)
  • uczestniczyć w rekolekcjach parafialnych (100% frekwencji)
  • dając świadectwo wiary w miarę możliwości uczestniczyć w nabożeństwach: różańcowych, adwentowych roratach, Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej, Triduum Paschalnym, nabożeństwach majowych
  • odpowiednio zachowywać się w kościele oraz w szkole

  Imię – Patron bierzmowania

  Ze względu na fakt istotnego powiązania sakramentu bierzmowania z sakramentem chrztu kandydat do bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne. Zwyczajowo jednak można wybrać imię Świętego Patrona, którego kandydat pragnie naśladować. Powinna być to osoba uznana przez Kościół za świętą (lub błogosławioną).

  Świadek bierzmowania

  Powinna to być osoba wierząca i praktykująca, która już przyjęła sakrament bierzmowania. Najlepiej, żeby był to ojciec chrzestny, albo matka chrzestna, ze względu na powiązanie tego sakramentu z chrztem. Nie wyklucza to jednak możliwości wyboru innych świadków. Nie mogą być nimi jednak rodzice (wymóg Prawa Kanonicznego).

  RAMOWY PROGRAM PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA

  Klasa siódma:

  • W szkole – przygotowanie do egzaminu z wiedzy religijnej na podstawie Zielonego Katechizmu dla bierzmowanych, zwieńczone egzaminem.
  • W parafii – udział w pierwszych piątkach miesiąca.

  Klasa ósma:

  • W szkole – cykl siedmiu katechez okolicznościowych przygotowujących do comiesięcznego spotkania w parafii (celebracji).
  • W parafii – cykl siedmiu celebracji przygotowujących do sakramentu bierzmowania. 
  1. Wrzesień – obrzęd przyjęcia kandydatów do sakramentu bierzmowania połączony ze złożeniem deklaracji udziału w formacji.
  2. Październik – nabożeństwo różańcowe połączone z poświęceniem i wręczeniem różańców.
  3. Listopad – nabożeństwo z modlitwą o znalezienie swojego miejsce w Kościele. Celebracja połączona z wręczeniem modlitewnika bierzmowanych.
  4. Grudzień – modlitwa o świadectwo życia chrześcijańskiego. Nabożeństwo Słowa Bożego połączone z wręczeniem kandydatom znaków światła i soli.
  5. Styczeń – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych połączone z dobrowolnym złożeniem deklaracji abstynenckich: niesięgania po alkohol i papierosy do 18. roku życia oraz niezażywania narkotyków w jakiejkolwiek formie do końca życia.
  6. Luty – nabożeństwo pokutne połączone z wręczeniem krzyża.
  7. Marzec – uroczysta Eucharystia połączona z wręczeniem Ewangelii.